Subscribe to our newsletter!

Bruksområder

Data- og dokumentsikkerhet
Dokumentsikkerhet

Få økt dokumentsikkerhet med kontrollfunksjoner, overvåkingspanel, tofaktorautentisering, sikkerhetsregler, intern fakturagodkjenning, sikker lagring og mye mer.

Digital signatur på faktura

Sikre kundene dine med digitale signaturer og kryptering.

Sporbarhet

Batchnummer og fangstvekt.

E-post- og PDF-signering med sertifikater

Minimere risikoen for manipulering av fakturaer

Varsler om feil

Sikre høy driftsstabilitet

Opprettelse av dokumenter
Utgangsstyring

Effektiv håndtering av utskrifter og rapporter fra ERP-systemet, for eksempel etiketter, følgesedler og fakturaer.

Automatisk oppretting av tolldokumenter

PDF Tool Kit for tolldokumenter.

E-postmaler

Tilpass enkelt til bedriftens design.

Håndtering av e-post

E-postsystem for enkel og intuitiv kundekommunikasjon.

Medlemskommunikasjon

Intelligent brev- og dokumenthåndtering for kunde- og medlemskommunikasjon (One2One).

Formatering av dokumenter
Lukket tilbud

Bli mer konkurransedyktig med et lukket tilbud.

Forbruk og prisoppgaver

Samlede fakturaer.

Bildebehandling

Øk sannsynligheten for kjøp med bilder av personer og produkter.

Produksjonsorienterte former

Når du selger varer som krever prosessbeskrivelser og fakta.

Mersalg og merkevarebygging på dokumenter (TransPromo)

Gjør kjedelige transaksjonsdokumenter til salgsdokumenter.

Varianthåndtering

Få bedre og mer brukerorienterte salgsordrer.

Distribusjon/levering
EDI (Electronic Data Interchange)

Send og distribuer elektroniske dokumenter i alle EDI-formater.

EDI-løsning for Amazon

Effektiv EDI-løsning for Amazon.

Elektronisk fakturering

Send forretningsdokumentene dine automatisk og elektronisk og overhold internasjonale lovkrav for e-fakturering.

Internasjonal handel

Støtt internasjonale EDI-portaler som B24.

SMS-meldinger

Send meldinger til dine kunder eller ansatte om ordrestatus, levering og mer.

Automatisering av arbeidsflyten
Automatisering av pakksedler

Ett dokument utsteder alle følgesedler uten manuell håndtering.

Dynamiske etiketter

Microsoft Dynamics Warehouse Management mobilapp.

Excel-modul og spesialknapp

Excel-modulen minimerer tiden det tar å lage dokumenter.

Lagerstyring

Bruk produksjonsetikettrapporter for effektiv lagerstyring i Microsoft Dynamics 365.

Priskatalog (PRICAT)

Automatisert ordrehåndtering sparer tid, eliminerer manuelt arbeid og beholder kunder.

Skriverfunksjon

Optimaliser håndteringen av TARIFTSkoder på tollpakkesedler med smart utskrift.

Håndtering av overholdelse av lover og regler
Kinesiske tegn og fakturering via Golden Tax System

Enkel fakturering og momsstyring i Kina.

Elektronisk fakturering
Send forretningsdokumentene dine automatisk og elektronisk og overhold internasjonale lovkrav for e-fakturering.
Intern rapportering og analyse
Autoform DM

Et sentralisert arkiv for enkel lagring av dokumenter

Arkivering

Arkiver, kopier, flytt og ryd opp i forretningsdokumenter med nettarkivering.

Inndatabehandling

Håndtering av innkommende bestillinger og fakturaer.

Automatisk betalingsoversikt for eksterne parter

Optimaliser bokføring og spar tid.

Statistikk og statusrapporter

Effektive arbeidsverktøy for å skape oversikt over prestasjoner

Integrasjon med ERP og andre systemer
Datautveksling

Webservicemodul for enkel datautveksling for alle systemer.

Digital postkasse

Integrer med for eksempel e-Boks – uten ‘programmering’ og uten et stort IT-prosjekt.

Synkronisering av data

Endrede data i ERP-systemet reflekteres automatisk på nettsiden.

Systemintegrasjon / Meta Client

Systemintegrasjon: Overfør dokumenter til alle systemer.

Salgsdokumenter

Fra Microsoft Dynamics Customer Engagement (CE).

Få mer inspirasjon

Tabellae har i årevis analysert hvordan ledende selskaper bruker dokumenthåndtering for å tilføre verdi til ERP-systemet sitt. De aller beste løsningene er inkludert i Tabellaes Solution Guide.

Løsningsguiden er en inspirasjonskatalog som består av ca. 35 ulike utfordringer og løsninger.

Veiledningen er gratis og gir mye inspirasjon til å bruke dokumenthåndtering på spennende måter.