Subscribe to our newsletter!

Bruksområder

Utgangsstyring

Effektiv håndtering av utskrifter og rapporter fra ERP-systemet, for eksempel etiketter, følgesedler og fakturaer.

Inndatabehandling

Håndtering av innkommende bestillinger og fakturaer.

EDI (Electronic Data Interchange)

Send og distribuer elektroniske dokumenter i alle EDI-formater.

elektronisk fakturering

Send forretningsdokumentene dine automatisk og elektronisk og overhold internasjonale lovkrav for e-fakturering.

Dokumentsikkerhet

Få økt dokumentsikkerhet med kontrollfunksjoner, overvåkingspanel, tofaktorautentisering, sikkerhetsregler, intern fakturagodkjenning, sikker lagring og mye mer.

Lukket tilbud

Bli mer konkurransedyktig med et lukket tilbud.

Arkivering

Arkiver, kopier, flytt og ryd opp i forretningsdokumenter med nettarkivering.

Sporbarhet

Batchnummer og fangstvekt.

Produksjonsorienterte former

Når du selger varer som krever prosessbeskrivelser og fakta.

Automatisering av pakksedler

Ett dokument utsteder alle følgesedler uten manuell håndtering.

Skriverfunksjon

Optimaliser håndteringen av TARIFTSkoder på tollpakkesedler med smart utskrift.

Automatisk betalingsoversikt for eksterne parter

Optimaliser bokføring og spar tid.

Priskatalog (PRICAT)

Automatisert ordrehåndtering sparer tid, eliminerer manuelt arbeid og beholder kunder.

Internasjonal handel

Støtt internasjonale EDI-portaler som B24.

Statistikk og statusrapporter

Effektive arbeidsverktøy for å skape oversikt over prestasjoner

Dynamiske etiketter

Microsoft Dynamics Warehouse Management mobilapp.

Digital postkasse

Integrer med for eksempel e-Boks – uten ‘programmering’ og uten et stort IT-prosjekt.

Synkronisering av data

Endrede data i ERP-systemet reflekteres automatisk på nettsiden.

Digital signatur på faktura

Sikre kundene dine med digitale signaturer og kryptering.

E-postmaler

Tilpass enkelt til bedriftens design.

Kinesiske tegn og fakturering via Golden Tax System

Enkel fakturering og momsstyring i Kina.

Mersalg og merkevarebygging på dokumenter (TransPromo)

Gjør kjedelige transaksjonsdokumenter til salgsdokumenter.

Bildebehandling

Øk sannsynligheten for kjøp med bilder av personer og produkter.

Håndtering av e-post

E-postsystem for enkel og intuitiv kundekommunikasjon.

Forbruk og prisoppgaver

Samlede fakturaer.

Automatisk oppretting av tolldokumenter

PDF Tool Kit for tolldokumenter.

Lagerstyring

Bruk produksjonsetikettrapporter for effektiv lagerstyring i Microsoft Dynamics 365.

Variantstyring

Få bedre og mer brukerorienterte salgsordrer.

Medlemskommunikasjon

Intelligent brev- og dokumenthåndtering for kunde- og medlemskommunikasjon (One2One).

SMS-meldinger

Send meldinger til dine kunder eller ansatte om ordrestatus, levering og mer.

Systemintegrasjon / Meta Client

Systemintegrasjon: Overfør dokumenter til alle systemer.

Salgsdokumenter

Fra Microsoft Dynamics Customer Engagement (CE).

Datautveksling

Webservicemodul for enkel datautveksling for alle systemer.

Excel-modul og spesialknapp

Excel-modulen minimerer tiden det tar å lage dokumenter.

EDI-løsning for Amazon

Effektiv EDI-løsning for Amazon.

Få mer inspirasjon

Tabellae har i årevis analysert hvordan ledende selskaper bruker dokumenthåndtering for å tilføre verdi til ERP-systemet sitt. De aller beste løsningene er inkludert i Tabellaes Solution Guide.

Løsningsguiden er en inspirasjonskatalog som består av ca. 35 ulike utfordringer og løsninger.

Veiledningen er gratis og gir mye inspirasjon til å bruke dokumenthåndtering på spennende måter.