Salgsdokumenter

med Dynamics 365 Customer Engagement

Lasernet er én plattform for både drifts- og salgsdokumenter.

Opprett tilbud og andre salgsdokumenter som kommer fra Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CE) med programvarekomponenten Lasernet. Dét gjør det enkelt å kontrollere både salgs- og driftsdokumentene med ett enkelt designverktøy.

Lasernet Connector for Dynamics 365 Customer Engagement kombinerer data fra både D365 FO og D365 CE – enkelt og uten koding – og Tabellae gjør det enkelt å administrere de to ulike plattformene.

Med Lasernet får du en connector som dekker to Microsoft-produkter (Dynamics 365 FO og Dynamics 365 CE). Lasernet Connector for Dynamics 365 Customer Engagement forener dokumenthåndtering for både felttjenester og andre moduler som er kombinert i den.

Kombiner data fra D365 FO og D365 CE.

Lasernet Connector for D365 CE skaper en løsning som gir sentralisert kontroll og mulighet til å kombinere flere datakilder i Dynamics-produktserien.

Lasernet kan lage salgsdokumenter, f.eks. tilbud, som kommer fra Microsoft Customer Engagement (CE) – uansett hvilken applikasjon det er snakk om: Marketing, Sales, Customer Service, Field Service, Product Service Automation eller Social Engagement. Det kan være et tilbud eller et tilbud fra CE, der bilder av produktet lastes ned i FO.

Oppnå følgende med Lasernet til MS Dynamics 365 Customer Engagement
Forhåndsvisningsfunksjon
Connectoren har en integrert forhåndsvisningsfunksjon som gjør det mulig å se dokumentene før de sendes. Det forhåndsviste dokumentet ses som det endelige formatet.
Data fra flere kilder

Nå er det enkelt å bruke data fra Customer Engagement og Finance and Operations i samme rapport. Du kan behandle alt fra de enkleste til de mest komplekse utdatakrav som lett forbinder data fra Dynamics.

Merkevarekonsistens

Få samme merkevarebygging på alle dokumenter på tvers av områdene innenfor Dynamics, uansett hvilken avdeling som lager dem.

Styring av skriverenheter

Lasernet tilføyer en utskriftsdialog med mulighet for utskrift til skjerm, e-post eller utskrift til enhver skriver, on-premise eller sky. Lasernet tilbyr også direkte utskrift til en definert skriver, skuff eller lokalitet i «stille» modus.

Dokumentdesign på dine premisser

Få ett designverktøy til alle dokumenter på tvers av applikasjoner. Med Lasernet er det enkelt å implementere logoer, bilder osv. på grunn av det enkle grafiske grensesnittet. Når et dokument opprettes med Lasernet Developer, kan du se nøyaktig hva som skrives ut, og dermed håndtere sideskift og formatering i et grafisk grensesnitt.

Forbedrede funksjoner med e-postdialogen
Lasernet kommer med en dialogboks for e-post der det er mulig å velge mottaker, emne osv. Disse kan tilpasses etter rapporten for å sikre nøyaktighet og konsistens. Dette kan selvsagt også settes opp slik at det skjer automatisk. Vedlagte filer kan legges til i dokumentet med oppsett via Lasernet Connector-innstillingene – helt uten koding.
Fleksibel distribusjon i flere formater
Lasernet til CE gir svært fleksibel destinasjonskonfigurasjon uten koding. Det er mulig å bruke mange forskjellige utgangskanaler for å sikre at kundene mottar dokumentene i ønsket format, som f.eks. XML, Word, CSV og Excel.
Logic Apps og fleksibel kontroll over linjeposter
Lasernet støtter Logic Apps.

Lasernet til D365 CE er relevant når virksomheten opplever følgende problemstillinger:

Standard Dynamics 365 til Customer Engagement har sine begrensninger. Opplever du én eller flere av følgende problemstillinger, bør du overveie å investere i Lasernet til Dynamics Customer Engagement.

Forhåndsvisning
Forhåndsvisninger vises i samme vindu, og du må lukke hoveddokumentet for å se det forrige dokumentet. Forhåndsvisningen ligner dessuten heller ikke på det endelige dokumentet.

Destinasjoner
Det er begrensede muligheter for å definere destinasjonen (skriver, e-post, PDF osv.), og det kan ikke konfigureres noen «flyt». Det finnes heller ingen standard- eller failover-destinasjoner.

Design av dokumenter
Det er vanskelig å implementere dokumentendringer, og oppdatering av rapporter krever en programmerer. Det er ingen funksjonalitet for visning/innsetting av sideskift eller styring av de enkelte linjene. Skjermen viser dokumenter som én side, men skrives ut som flere.

E-post
Du opplever begrensede muligheter med standard Dynamics 365 for Customer Engagement e-postdialog, og det er ikke mulig å inkludere flere vedlegg til e-poster.

Hvorfor velge Lasernet CE Connector?

Lasernet CE Connector tilbyr et nytt nivå av distribusjonsmuligheter, som til og med kan sende e-poster til forhåndsdefinerte destinasjoner uten at du må velge maler.

Det kan opprettes avanserte distribusjonsregler for å sikre at dokumentet kun mottas eller skrives ut av den personen eller avdelingen det er ment for.

Med standardisert merkevarebygging på tvers av alle dokumenter, uansett hvem som oppretter det, kan Lasernet CE Connectoren opprette dokumenter i ethvert format (f.eks. XML, Word, CSV og Excel) og skrive ut direkte til en skriver over hele verden.

Få en oversikt over applikasjonene

Vil du vite mer om mulighetene med en dokumenthåndteringsløsning fra Tabellae og hvordan vi kan hjelpe din organisasjon?

Send meg en e-post, så tar jeg kontakt med deg for å avtale et tidspunkt for en veiledningssamtale som passer deg.

Tim Janum, Acoount Manager