Subscribe to our newsletter!

Programvare

Tabellae støtter flere forskjellige programvarekomponenter. Valget tas i samråd med Tabellae.
Microsoft Configurable Business Documents

Lisensfri løsning for de enkle behovene.

Lasernet fra Formpipe

Den sveitsiske hærkniven for komplekse behov.
Til F&O, BC, CE, SAP, Infor M3, Oracle, IFS

ForNAV

Enkel løsning for rapporter og utskrift i MS D365 Business Central.

Microsoft SSRS

Microsofts innebygde gratisverktøy for prosjekter med få eksterne rapporter med fast, minimalistisk layout.

Andre alternativer

Docentric, Streamserve, Interform, Bottomline og Docs42 kan også være et alternativ.

Hvor komplekse er behovene?

Jo mer komplekse forretningskravene er – jo større forskjell er det mellom å velge en enkel og avansert Output Management-programvareløsning. Tabellae er en upartisk rådgiver og tjenesteleverandør for flere ulike programvarekomponenter. Vi har 100 % fokus på forretningsdokumenter, og kan derfor sørge for at løsningen passer behovene. Både nåværende og fremtidige behov.

Gjør det riktige programvarevalget

Valg av programvare bør alltid gjøres i samråd med Tabellae. Skriv til meg for en gratis foranalyse som sikrer at løsningen verken blir for liten eller for stor, men hensiktsmessig.

  • Kan behovene dekkes av en mindre løsning?
  • Hvilke faktorer må du ikke overse?
  • Hvilket programvarevalg er det riktige?
Tim Janum, Account Manager