Subscribe to our newsletter!

“Prosjektet ender alltid godt med Tabellae”

VP John Sinnbeck velger Tabellae for å redusere risiko og gjøre ERP-prosjektene mer forutsigbare. Det samme gjør andre ledende ERP-hus.

Det er to typer prosjekter. De som lykkes og de som ikke gjør det

De beste ERP-leverandørene overlater dokumentdelen til Tabellae for å:

  • fjerne problemer, kompleksitet og risiko
  • gjøre det lettere å estimere tid og dermed gå live innenfor scope
  • utvide ressursene på prosjektene
  • fokus på ERP-leveransen
  • forbedre den samlede kundeløsningen

Fast inntekt – uten å gjøre noe

Et partnerskap med Tabellae er god forretning gjennom hele systemets levetid – fra implementering, til utrulling og påfølgende vedlikehold.

Du får bunnsolid fast inntjening både på første prosjekt og påfølgende utviklingsprosjekter, som typisk strekker seg over mange år. I gjennomsnitt har vi våre kunder i mer enn 8 år, og derfor er et samarbeid med Tabellae en virkelig god business case.

Mulighetene for mersalg er store gjennom hele perioden, for eksempel i form av utvidelse av applikasjonsområder, kjøp av tillegg, IMS og AMS tjenester.

«Vi har Tabellae som standard i alle våre løsninger. Noe annet ville være for risikabelt”

Thomas Johansson, salgssjef

Vi supplerer dine ferdigheter

Tabellae Best Practice består av 7 tjenester som til sammen gjør tidkrevende oppgaver som dokumentvedlikehold til en enkel og overkommelig oppgave for dine kunder.

Behold kundene lenger

Cloud har forkortet implementeringstiden og gjort driftsperioden lengre. Dette øker behovet for forebyggende tjenester og ekstra funksjonalitet som du kan tilby dine kunder gjennom hele systemets levetid. Tabellaes tjenester passer inn i AMS-oppsettet ditt og øker driftsstabiliteten etter igangsetting.

Application Management Services (AMS):
For eksempel utgivelsesplanlegging, overvåking, testing og dokumentsikkerhet.

Tillegg (både gratis og ekstra):
For eksempel EDI og dynamiske etiketter som beriker dine kunders dokumentløsning.

Tabellae fungerer med de samme systemene som deg, for eksempel DevOps. Med oss ​​’behind the scenes’ som Document Management-eksperter, blir det mulig for deg å bli kundenes totalrådgiver og dermed beholde kundene lenger enn ellers.

Ledende ERP-hus anbefaler Tabellae
Kjeld Ohland-Andersen, løsningsarkitekt Færre overraskelser

“Vi starter alltid med Output-delen – ellers vet vi ikke hva som skal inn i systemet. Med Tabellae er det færre overraskelser og panikkløsninger unngås.”

Thomas Johansson, salgssjef Det bare fungerer!

“Det er stor grad av tillit mellom oss og når vi har Tabellae med oss, så fungerer det bare!”

John Sinnbeck, VP Business Line Executive Prosjektet ender alltid godt

“Det er rett og slett en glede å kunne ta opp Tabellae hver gang og vite at prosjektet alltid ender godt”

Gjør det du er god til – så ordner vi resten

Utvid teamet med +70 spesialister
Tabellae har verdens mest omfattende kunnskap om Output Management. Våre +70 spesialister har inngående kunnskap om blant annet elektronisk fakturering, internasjonale dokumentstandarder og mye mer.

Som partner har du derfor tilgang til all nødvendig spesialistkunnskap. Du slipper å skaffe egne konsulenter i en tid hvor det er vanskelig å tiltrekke og beholde ERP-spesialister.

Vi hjelper deg å lykkes
Tabellae har erfaringen og verktøyene slik at du kan ta snarveier og få et effektivt prosjekt.

600 kunder i alle bransjer
98 % av kundene våre er veldig fornøyde
Marc Schmick, Change & Release Manager Eliminerer risiko

“Tabellae tok fullstendig av risikoen for prosjektet; sene krav ble håndtert, ressurser ble tilført etter behov, og kunnskapsnivået var virkelig høyt.”

Mette Borgquist, finansdirektør Rask time-to-market

«Med Tabellae er vi lettere å gjøre forretninger med. Vi kan møte våre kunders digitale krav, fremstå mer profesjonelle og raskt tilpasse oss et marked i endring».

Jens Engbo Norddahl, Adm. sjef På tide. På budsjett.

“Det Tabellae sa de kunne og ville levere, fikk vi. Det var akkurat som definert og uten bryet med å måtte se ting på nytt.”

Tilby webinarer til kundene dine
Deep Dive for ERP-arkitekter og konsulenter

Kle deg internt

Output Management for produksjonsindustrien

Se webinarer for andre bransjer

Effektiv utveksling av elektroniske dokumenter

Administrer EDI med Tabellae

Skal vi lage en whitepaper eller webinar sammen?

Som Tabellae-partner kan du bruke oss til å tiltrekke, utvikle og beholde dine kunder. Sammen liker vi å utvikle aktiviteter som gjør det enda mer attraktivt å være kunde hos deg. For eksempel

  • Felles whitepaper-publisering i ditt navn
  • Inspirerende video for kundene dine, for eksempel 15 oversett måter å bruke Output Management på
  • Webinar for spesielle bransjer
  • Seminar som lærer opp løsningsarkitektene dine. For eksempel ‘Teknisk dypdykk’ i valgt programvare
  • Innlegg om siste nytt i ERP-dokumenter

Skriv eller ring meg for å diskutere mulighetene.

Marie Høybye, markedssjef