Subscribe to our newsletter!

Møt styret

Tabellaes styre er sammensatt av profesjonelle ledere med både dansk og internasjonal erfaring.
Eivind Einersen
Formann
Advokat
Advokat Eivind Einersen
52119789
e@einersen.dk
Jesper Magnusson
Medlem
Adm. direktør og eier
Makio A/S
22200455
jma@makio.dk
Michael Rosenvold
Medlem
Profesjonelt styremedlem
Tidligere finansdirektør i SimCorp
52350000
michaelrosenvold@hotmail.com
Jesper Stahl
Medlem
Direktør og eier
Hjerte112 / Solutions Care APS
21454806
stahl@solutionscare.dk
Lennart Garbarsch

Medlem
Adm. Direktør og partner
Tabellae A/S
+45 53615049
lg@tabellae.com

Stefan Reina

Medlem
Adm. Direktør og driftsdirektør
Tabellae A/S
+45 53575049
sr@tabellae.com