Subscribe to our newsletter!

Gå tilbake

Prosjektrelaterte årsaker

Et mer forutsigbart prosjekt

Ingen vil ha ubehagelige overraskelser som ekstraregninger, økte prosjekttimer eller forsinket igangsetting. Alt dette unngås med Tabellae Best Practice, som er bygget på innsikt fra over 600 fullførte prosjekter og inkluderer:

 • Forhåndsdefinerte konfigurasjoner
 • Dokumentasjon og veiledninger for implementering av beste praksis
 • Dokumentpakke med ferdige maler

Prosjektrisiko er minimert, og hjelper deg å unngå unødvendig tidsforbruk og skjulte kostnader. Sammen øker vi sjansene for at ERP-prosjektet ditt tar fart innenfor den fastsatte tidsrammen og budsjettet.

Minimere prosjektrisiko

For mange løsningsarkitekter og ERP-leverandører er Tabellae en vesentlig del av planen. Å inkludere Tabellae reduserer ineffektivitet, låser opp ubegrenset vekstpotensial og sikrer sømløs drift.
Å ekskludere Tabellae fra løsningsforslaget anses som risikabelt, da det kan påvirke:

 • Overholdelse av lokale og internasjonale forskrifter
 • Prosesseffektivitet
 • Kundeopplevelse
 • Dokumentsikkerhet
 • Skalerbarhet og tilpasningsevne (utrulling)
 • Vedlikeholdsbyrde

Eksperter får prosjektet på skinner fra starten

Med over 70 dokumenthåndteringsspesialister er du i dyktige hender.
Våre spesialister har inngående kunnskap, fra elektronisk fakturering til internasjonale dokumentstandarder og utover.

Vi har forutsett et bredt spekter av risikoscenarier og potensielle krav. For eksempel stiller vi de riktige spørsmålene fra begynnelsen, temmer kompleksiteten og omfanget av forretningsbehovene dine. Dette gjør prosjektet mer forutsigbart, og forhindrer enhver fare for prosjektet ditt.

Glatt samarbeid med klare forventninger

Vår suksess avhenger av din suksess
Dette prinsippet gjelder når Tabellae samarbeider som underleverandør til ERP-leverandører.

Det er både vellykkede og mindre vellykkede prosjekter. Vi forstår at vi ikke kan løse alt – samarbeid er avgjørende, og suksessen vår avhenger av hverandre. Derfor har vi definert ansvar, verktøy, formål og roller i alle prosjektfaser. Denne klarheten skisserer hva vi forventer av deg og hva du kan forvente av oss.

Gjennomprøvd implementeringsmodell

Med erfaring fra over 600 kundeprosjekter på tvers av bransjer vet vi hvordan vi effektivt når målet. Dette er grunnen til at alle Tabellae-prosjekter er basert på en grundig testet 11-fase implementeringsmodell. Modellen omfatter prosesser, metoder og prosjektdokumenter som kontinuerlig foredles over 13 år, noe som øker sannsynligheten for en prosjektstart i tide og innenfor budsjettet.

De 4 elementene i modellen er:

1. Prosessflyt

Å avstemme forventninger og definere prosjektets omfang før oppstart hjelper oss å gjøre prosjektet ditt mer forutsigbart, og dermed unngå unødvendig tidsforbruk og utgifter.

Modellen inkluderer:

 • Prosjektplan med detaljerte faser, aktiviteter, oppgaver og suksessfaktorer
 • Rolle- og ansvarsbeskrivelse for prosjektet
 • Forhåndskonfigurerte dokumenter
 • Omfattende implementeringsveiledning for klientforberedelse

2. Prosjektledelse

Et team av dedikerte og erfarne eksperter tar ansvar for dokumentaspektet, og reduserer dermed prosjektrisikoen.

Prosjektledelse inkluderer:

 • Risikoidentifikasjon
 • Prosjektets tidslinje
 • Ukentlige statusmøter for å holde deg oppdatert på prosjektstatus
 • Problemhåndtering
 • Administrering av endringsforespørsel
 • Rapporter om tidsbruk og fremdriftsstatus – fullstendig åpenhet
 • Hold fokus på målet

3. Prosjektverktøy

Vi har verktøyene – for før, under og etter implementeringsprosjekter.
Gjennom en rekke prosesser defineres utfordringer, krav og tilpasninger i tråd med kundenes forventninger til omfang og kompleksitet.

4. Effektiv kommunikasjon

Vi er der under prosjektet og etter start
Du vil motta ukentlige statusmøter, detaljerte tidsbruksrapporter og fremdriftsoppdateringer, samt:

 • Kvalitativ tilbakemelding gjennom problem- og endringsledelse
 • Veiledning under testprosedyrer
 • Go-live assistanse og HyperCare
 • Azure DevOps Governance
Ikke spør hvem som helst – spør Tabellae

God prosjektledelse og et erfarent team spiller en avgjørende rolle for effektiv gjennomføring og påfølgende drift.

Enten du ønsker å lære mer om implementeringsstrategien vår, tidslinjer, ressursallokering eller andre prosjektrelaterte aspekter, er du mer enn velkommen til å kontakte oss.

Christian Ank, prosjektleder