Användningsområden

Output Management

Effektiv hantering av utskrifter och rapporter från ERP-systemet, t.ex. etiketter, följesedlar och fakturor.

Input Management

Hantera indata som inkommande order och fakturor.

EDI (elektroniskt datautbyte)

Skicka och distribuera elektroniska dokument i alla EDI-format.

Elektronisk fakturering

Skicka dina affärsdokument automatiskt och elektroniskt och uppfyll internationella lagkrav för e-fakturering.

Dokumentsäkerhet

Öka dokumentsäkerheten med kontrollfunktioner, övervakningspanel, tvåfaktorsautentisering, säkerhetsregler, intern fakturautentisering, säker lagring och mycket mer.

Stängt erbjudande

Bli mer konkurrenskraftig med ett stängt erbjudande.

Arkivering

Arkivera, kopiera, flytta och rensa affärsdokument med webbarkivering.

Spårbarhet

Batchnummer och handvägning

Produktionsorienterade former

När du säljer artiklar som kräver processbeskrivningar och fakta.

Automatisera leveransbesked

Ett dokument skickar alla följesedlar utan manuell hantering.

Funktion för skrivare

Optimera hanteringen av TARIF-koder på tullpacksedlar med smarta utskrifter.

Automatisk betalningsöversikt till externa parter

Optimera bokföringen och spara tid.

Priskatalog (PRICAT)

Automatiserad orderhantering sparar tid, eliminerar manuellt arbete och behåller kunderna.

Internationell handel

Stöd för internationella EDI-portaler som B24.

Statistik och statusrapporter

Effektiva arbetsverktyg för att skapa överblick över prestationen

Dynamiska etiketter

Mobilapp för Microsoft Dynamics lagerhantering.

Digital brevlåda

Integrera med e-Boks, till exempel – utan “programmering” och utan ett stort IT-projekt.

Synkronisering av data

Ändrade uppgifter i ERP-systemet återspeglas automatiskt på webbplatsen.

Digital signatur på fakturor

Skydda dina kunder med digitala signaturer och kryptering.

Mallar för e-post

Enkelt att anpassa till ditt företags design.

Kinesiska tecken och fakturering via Golden Tax System

Enkel fakturering och momshantering i Kina.

Merförsäljning och varumärkesprofilering på dokument (TransPromo)

Förvandla tråkiga transaktionsdokument till försäljningsdokument.

Hantering av bilder

Öka sannolikheten för köp med bilder på människor och produkter.

Hantera e-post

E-postsystem för enkel och intuitiv kundkommunikation.

Information om konsumtion och prissättning

Aggregerade fakturor.

Automatiskt skapande av tulldokument

PDF Tool Kit för tulldokument.

Lagerhantering

Använd rapporter om produktionsmärkning för effektiv lagerhantering i Microsoft Dynamics 365.

Hantering av varianter

Få bättre och mer användarcentrerade försäljningsorder.

Kommunikation med medlemmar

Intelligent brev- och dokumenthantering för kund- och medlemskommunikation (One2One).

SMS meddelanden

Skicka meddelanden till dina kunder eller anställda om orderstatus, leverans och mycket mer.

Systemintegration / Meta Client

Systemintegration: Överför dokument till alla system.

Försäljningsdokument

Från Microsoft Dynamics Customer Engagement (CE).

Utbyte av data

Webbtjänstmodul för enkelt datautbyte till alla system.

Excel-modul och specialknapp

Excel-modulen minimerar den tid det tar att skapa dokument.

EDI-lösning för Amazon

Effektiv EDI-lösning för Amazon.

Få mer inspiration

Tabellae har under flera år analyserat hur ledande företag använder dokumenthantering för att addera värde till sina ERP-system. De allra bästa lösningarna presenteras i Tabellaes Solution Guide.

Solution Guide är en inspirationskatalog som består av cirka 35 olika utmaningar och lösningar.

Guiden är gratis och ger massor av inspiration till att använda dokumenthantering på spännande sätt.