Subscribe to our newsletter!

Application Management Services (AMS)

Utvikling og forebygging

Tabellae tilbyr en rekke proaktive tjenester som forebygger kostbare driftsforstyrrelser, stabiliserer driften og forenkler administrasjonen.

Forretningsmessige dokumenter er avgjørende for at en virksomhet skal fungere godt. Små forstyrrelser, som utskriftsproblemer eller en rapport som slutter å fungere, kan få store konsekvenser. Hyppige skyoppdateringer øker også behovet for planlegging, koordinering og kontinuerlig testing.

Application Management Service avdeling

Tabellaes AMS-avdeling støtter drift og utvikling av ditt eksisterende oppsett. Oppgaver er f.eks:

 • Utvikling og oppgraderinger for å forbedre løsningen ytterligere
 • Veiledning og rådgivning
 • Oversikt over løsningen og dens ytelse

Release Planning

Release Planning dinkluderer planleggingsassistanse i forbindelse med systemoppgraderinger.

Forventede fordeler, risikoer og feilrettinger i kommende programvareversjoner presenteres i forhold til din installasjon. Basert på ERP-oppgraderingssyklusen du har valgt, koordineres de anbefalte versjonene av Lasernet og Lasernet Connector i en rullerende årlig syklus.

Planleggingsassistanse forhindrer kostbare overraskelser, støtter den eviggrønne strategien og kontinuerlig forretningsutvikling.

Automatisk overvåking

Med kontinuerlig, automatisk overvåking varsler Tabellae deg om eventuelle uønskede hendelser. For eksempel

 • Risikovurdering og beredskapsplaner
 • Helsekontroll
 • Hendelses- og ‘trigger’-alarmer
 • Dedikert Service Delivery Manager
 • Planlegging og overvåking av service- og supportoppgaver og tildeling av ressurser
 • Månedlig hendelsesrapportering

Hva er Application Management Services?

Application Management Services er tredjepartstjenester som omfatter vedlikehold, versjonskontroll og oppgraderinger fra dokumentprogramvarens vugge til grav. Vi leverer AMS for å hjelpe virksomheten din med kontinuerlig å utvikle, forbedre og oppdatere løsningen i tråd med virksomhetens behov.

Vi maksimerer din investering i dokumenthåndteringsløsningen med en rekke applikasjonsadministrasjonstjenester (AMS), f.eks:

 • Release planning for å planlegge og koordinere utgivelsen av nye versjoner eller oppdateringer av dokumenthåndteringsprogramvaren og sikre at test- og distribusjonsprosedyrene følges.
 • Overvåking av dokumentprogramvarens ytelse og pålitelighet for å identifisere og løse eventuelle problemer proaktivt.
 • Automatiserte tester som hjelper deg med å overvåke og håndtere ytelses- og prosesshendelser.
 • Sikkerhetstiltak for å beskytte forretningsdokumenter og tilhørende data mot uautorisert tilgang, sikkerhetsbrudd og cybertrusler.
 • Upgrade Management for å implementere endringer i dokumenthåndteringsprogramvaren, f.eks. konfigurasjonsendringer eller oppgraderinger, samtidig som avbrudd i forretningsdriften minimeres.

Automatiserte tester

Tabellae tilbyr automatiserte enkelt- og satstester, inkludert hjelp til å sette opp kontrollpunkter og gjennomgå generelt testmateriale for Lasernet D365 F&O-dokumenter og -rapporter.

Automatiserte tester øker både kvantitet og kvalitet og forenkler testarbeidet i et systemmiljø i stadig endring. Våre automatiserte tester har flere bruksområder:

 • Overvåking av ytelse
 • Feilmeldinger
 • Prosessfeil eller hendelser
 • Annet

Forebyggende dokumentsikkerhet

For å forhindre svindel, løsepengevirus og krasj tilbyr Tabellae en rekke alternativer for dokumentsikkerhet. For eksempel

 1. Arkivering i ikke-modifiserbart format (PDF/A)
 2. Digital signatur på fakturaer
 3. Passordbeskyttelse (muligens for store fakturaer)
 4. Utløs varsler ved endringer i viktige data i D365 F&O.
 5. Sikkerhet på forsendelser
Vil du vite mer om en AMS-avtale?

Hvis du ønsker å øke driftsstabiliteten etter go-live, kan du dra nytte av våre Applications Management Services.

Med en AMS-avtale får du en proaktiv løsning som sikrer at eventuelle utfordringer håndteres før de blir til problemer. AMS-avtalen vår tilpasser seg også virksomheten din, der behov og mål naturlig nok endrer seg over tid.

Steffen Meyer, Partner Account Manager