Subscribe to our newsletter!

Implementering av beste praksis

Gjør det riktig – første gang!

Vi vet nøyaktig hvilke faktorer som er viktige for å få et arkitektonisk godt prosjekt som ikke låser deg, men gir deg valgmuligheter. Tabellae baserer all implementering på lang erfaring, inkludert kunnskap om internasjonale formater, krav og muligheter.

  • Erfaring fra +600 tidligere implementeringer, både lokale og globale
  • Erfaring fra kunder i +30 land
  • Erfaring fra kunder i alle bransjer
Velg mellom 2 Best Practice-pakker
For avanserte og internasjonale ERP-behov

Formpipe Lasernet Output Management system.

For enkle og statiske ERP-behov

Microsoft Configurable Business Documents (Electronic Reporting).

De rette menneskene for jobben

Tabellaes +70 ansatte er dypt spesialiserte innen ulike områder innen Output Management. Dette gjør oss til verdens mest spesialiserte selskap på området.

Vi setter de riktige ekspertene på hvert prosjekt:

• Prosjektleder
• Løsningsarkitekt
• Implementeringskonsulent

Hør mer om implementeringen vår

Tabellaes beste praksis fra +600 implementeringer hos kunder i mer enn 30 land kan også være til nytte for deg. La oss snakke om hvordan.

Ring eller skriv til meg eller klikk nedenfor og se nærmere på vår prosjektmodell og metoder.

Lennart Garbarsch, partner