Subscribe to our newsletter!

Tilbake til alle grunner

Økonomiske årsaker

Overhold anslagene

Output Management er et lite, men risikofylt område som kan få ERP-prosjektets tidsforbruk til å løpe løpsk. ERP-dokumenter blir lett undervurdert, og øker dermed risikoen for feil og lappeløsninger.

Dokumentdelen uten Tabellae:

 1. tar vanligvis ca. tre ganger lengre enn beregnet
 2. legger opp til flere hundre timers ekstra kostnader som kunne vært unngått
 3. krever vanligvis flere mindre ‘løsninger’ for å dekke alle dokumentbehov (som betyr flere løsninger å vedlikeholde)

Gå live innenfor tid og budsjett
Tabellae gjør dokumentet til en del av ERP-prosjektet forutsigbart. Dette gjør totalprosjektet lettere å tidsestimere, tid og økonomi holdes i rute, og prosjektet går i luften innenfor avtalt tid og omfang.

Kort tilbakebetalingstid

Dokumenthåndtering med Tabellae er en økonomisk god business case. Kostnadene ved utveksling og utvikling av dokumenter reduseres betydelig. Dette gir en kort nedbetalingstid som vanligvis er godt under ett år. Return of Investment (ROI) er spesielt rask hvis en av følgende faktorer er oppfylt:

 • Du får nye produkter, markeder eller visuell identitet
 • Du har virksomhet i flere land, markeder eller enheter
 • Du har ulike dokumenter for ulike mottakere med ulike krav, for eksempel fordi:
  • Bedriftens behov endres
  • Lover og standarder endres
  • Endringer i selskapsstruktur eller salg, fusjon eller oppkjøp (M&A)

Raskere daglige arbeidsflyter

Riktig verktøy gjør ERP-implementering raskere og påfølgende dokumentvedlikehold enklere – og selv om du ikke er fra IT.

Det blir betydelig raskere å lage, utvikle, vedlikeholde og distribuere forretningsdokumenter. For eksempel ordrebekreftelser og fakturaer for individuelle krav og endrede behov. De løpende besparelsene i tid og konsulentkostnader akkumuleres og kan dermed frigjøre ressurser til andre satsingsområder i virksomheten.

Ingen overraskelser

ERP-dokumenter kan være overraskende komplekse og tidkrevende. Ved å bruke Tabellae løper ikke tiden brukt på dokumentdelen løpsk. Du kan regne med estimert tidsforbruk, som minimerer risiko og gir bedre dekningsgrad på prosjektet.

I samarbeid med Tabellae kan du se frem til:

 • Ukentlig rapportering ift tidsforbruk og fremgang
 • Full åpenhet i forbruk
 • Samarbeid hele veien

Mange bruksområder

Bruksområdene for en dokumenthåndteringsløsning er mange og mangfoldige. Dette gjør investeringen til en fantastisk business case.

Mange av våre kunder fortsetter å oppdage nye utfordringer som kan løses med en Output Management-løsning. De er overrasket over hvordan dokumenthåndtering kan brukes til å løse selv komplekse utfordringer på tvers av forretningsprosesser, og forteller hvordan det er en «gave som fortsetter å gi».

Få din business case beregnet

Good Output Management gir reduksjon i kostnader, økt effektivitet, feilminimering og bedre ressursstyring. Kontakt oss for å få en vurdering av ditt forventede investeringsbehov, nedbetalingstid og løpende sparing ved hhv. Lasernett, SSRS og konfigurerbart forretningsdokument.

Lennart Garbarsch, partner