Input Management

Effektiv løsning for innkommende dokumenter – Fra tidkrevende, manuell håndtering til automatisk håndtering av innkommende dokumenter for eksempel fakturaer og bestillinger

Automatiser bokføringen

Det meste av det manuelle arbeidet i bokføringen kan automatiseres hvis du har tilgjengelig teknologi og de riktige dataene.

Tabellaes løsning for Input Management gir:

 • Lavere bokføringskostnader
 • Færre feil
 • Tidsbesparelser ved dokumenthåndtering

Det er ikke bare innkommende leverandørfakturaer og bestillinger som kan automatiseres. Det kan også være følgesedler med signaturer og kvitteringer for varemottak.

Automatisering av inngående dokumenter er et godt forretningscase

Jo flere dokumenter, desto bedre er business casen. Enten du har 10.000 eller 100.000 fakturaer per år, er kostnaden det samme. Prisen er uavhengig av antall transaksjoner. Softwaren har nemlig ingen klikkavgift.

Softwaren er på den måten usedvanlig attraktiv prismessig for virksomheter med flere regnskap, datterselskaper og/eller mange bilag, typisk mere end 10.000 per år.

Flere virksomheter har fått øynene opp for den gode business casen ved å automatisere innkommende dokumenter:

 • det sparer tid
 • reduserer risikoen for feil ved manuell håndtering
 • gir en bedre kvalitet på kortere tid

Input Management løsning med mange bruksmuligheter

Lasernet Input Management er programvare til alle inngående dokumenter – ikke kun fakturaer.

Flere virksomheter bruker Lasernet Input Management for automatisk håndtering av inngående ordrer, leverandørfakturaer og for å:

 • Motta faktura i alle formater (papir, pdf, XML og EDI)
 • Motta og automatisere inngående ordrer fra dine kunder
 • Tolke og hente ut data fra fakturaer/ordrer som leveres til Workflow eller ERP system.

Input Management løsning til fast pris

I tre trinn håndterer Tabellae alt som har med implementeringen å gjøre, vi håndterer integrasjonen til alle typer arbeidsflyter og ERP-systemer og sørger for at du er klar til å sette i gang. Vi kaller dette vår implementeringspakke for Best Practice til fast pris for Input Management-løsningen vår:

 • Implementering: 2 dager analyse av ditt oppsett og installasjon av programvare for Input Management
 • Best Practice grunnleggende oppsett: for to kontoer og 40 fakturamaler
 • Opplæringskurs: 2 dager opplæringskurs for relevante ansatte
Sånn bruker våre kunder
Lasernet Input Management
Carsten Lund Sørensen, Økonomisjef, Bagger-Sørensen

“For en økonomisjef er det ganske attraktivt i en business case at Lasernet ikke avregnes etter forbruk. «Vi kan utvikle oss, mens abonnementsprisen vil være den samme uansett antall fakturaer per år”

 

Allan Johansen, IT-tekniker, Indeks Retail

“Leverandørene våre sender fakturaer som papirkopier og PDF-filer. Heldigvis kan vi gjøre begge deler uten mye manuelt arbeid – selv om vi behandler dokumenter fra flere ulike kjeder og må fakturere enkeltbutikker.”

Ole Aggerholm, IT-direktør, Trimco Group

“Med skanning og uttrekk av data fra fakturaer har vi tatt et stort skritt i retning av å effektivisere behandlingen av innkommende dokumenter i Trimco. Det er et stort prosjekt, men også utrolig spennende på grunn av de enorme besparelsene det muliggjør”.

Automatisert bestillingsprosess

Med Lasernet kan hele bestillingsprosessen automatiseres. I mange organisasjoner mottas bestillinger via mange ulike kanaler (telefon, e-post, faks, papir) og i mange ulike formater (Excel, WEB, XML, råtekst) for manuell innlegging i ERP-systemet.

Støtter alle formater av innkommende dokumenter

Lasernet kan motta alle dataformater fra ERP-systemer. Når en ordre mottas, overføres den direkte til et ordreutkast i ERP-systemet.

Ved å motta kundefakturaer elektronisk kan Lasernet lese dem inn i ERP- eller fakturagodkjenningssystemet – i alle elektroniske dataformater med eller uten bruk av OCR-teknologi. Dette gir deg en mye mer automatisert og mindre feilutsatt prosess for inngående fakturaer.

Hvordan Input Management fungerer med Lasernet

Få innkommende dokumenter gjennom slik du ønsker

Mange av kundene våre opplever at ERP-systemet deres ikke oppfyller virksomhetens behov når det gjelder håndtering av innkommende fakturaer og ordrer.

Med programvarekomponenten Lasernet er Tabellae i stand til å flytte innkommende dokumenter gjennom flyten på en helt annen måte enn vi gjør i standard – og elektronisk.

Våre verktøy og vår erfaring gjør at vi aldri sier nei til en jobb. Vi kan hjelpe deg uansett hvordan og i hvilket format forretningsdokumentene dine skal lastes inn.

Lese innkommende dokumenter som IKKE er standard

Lesing av fakturaer er en prosess som alle inndatasystemer kan håndtere. Hvis du håndterer andre innkommende dokumenter, for eksempel forespørselsdokumenter, ordrefiler og følgesedler, kan du imidlertid få problemer. Mange Input løsninger kan ikke håndtere disse dokumentene fordi de ikke er fakturaer. De krever en annen type avlesning enn det som finnes i standardløsninger for inndata – og det kan Tabellae håndtere.

Skann og løft av data på etiketter
Lasernet Input Management kan også håndtere etiketter. Tabellae har utviklet en løsning hvor man ved hjelp av Lasernet kan skanne en strekkode, trekke ut dataene og sende dem videre. Dette gir deg som bedrift større fleksibilitet, ettersom du sømløst kan motta flere filformater.

Få en kvalitetssjekk av innkommende dokumenter

Jobber du i en bransje der datanøyaktighet er en avgjørende parameter for forretningsdriften, eller har du en rekke kvalitetskrav som de innkommende dokumentene dine må oppfylle?

I dette tilfellet kan du kjøre organisasjonens innkommende dokumenter gjennom en kvalitetssjekk med Lasernet.

Hvis dokumentene dine må gjennom en kvalitetskontroll før de lastes inn, kan Lasernet sørge for at bare de riktige dokumentene kommer gjennom. Dette sikrer at bare de dokumentene og dataene som oppfyller kvalitetskravene dine, lastes inn i ERP-systemet.

Få en oversikt over Lasernet Input Management

Vil du vite mer om mulighetene med Lasernet Input Management fra Tabellae og hvordan vi kan hjelpe din organisasjon?

Send meg en e-post, så tar jeg kontakt med deg for å avtale et tidspunkt for en veiledningssamtale som passer deg.

Tim Janum, Acoount Manager