Subscribe to our newsletter!

Tilbake til alle grunner

Forretningsmessige årsaker

En ERP-løsning med lave totalkostnader

God Output Management kan gjøre underverker for en bedrift. Det kan transformere kompliserte prosesser, legge til smidighet, skalerbarhet og gjøre det enklere å tilpasse seg økende krav fra kunder og myndigheter.

Ved å inkludere Tabellae i ERP-prosjektet trenger du å bruke mindre tid på løpende vedlikehold, drift og etterlevelse. ERP-systemet er beriket og Totale eierkostnader for ERP-løsningen minimeres fordi Tabellae ikke koder direkte i ERP-systemet.

Utvid dine tjenester og kompetanse

Forretningsdokumenter er vanligvis ikke en kjernekompetanse hos ERP-leverandører. Området er komplekst, risikabelt og vanskelig å anslå. Derfor overlater de dyktigste ERP-leverandørene dokumentdelen til Tabellae. Dette utvider ressursene på prosjektene og øker kvaliteten på leveransen.

Tabellae kompletterer ERP-husets tjenester og gjør deg i stand til å tilby en rekke tjenester som kan beholde dine kunder i mange år.

Du trenger ikke gå ut og skaffe deg dine egne Document Management-konsulenter, lære dem opp og holde dem opptatt med et nisjeområde som ikke er din kjernekompetanse. Tabellae har nødvendig volum – både i antall konsulenter, kunder og erfaring. Vi driver ikke med annet enn Dokumenthåndtering og har erfaring fra mer enn 600 kunder.

Vær foran konkurrentene dine

Med Tabellae kan bedriften utvikle og tilpasse forretningsdokumentene uten begrensninger. Legg for eksempel til personlige bilder og produktbilder, grafer og forbruksoppgaver.

Det kan gi:

 1. Mer fornøyde kunder og bedre kundekommunikasjon
 2. Færre kundehenvendelser til feil ansatte
 3. Mindre press på kundeservice
 4. Flere tilbud akseptert
 5. Raskere betaling av fakturaer
 6. Økt mersalg

En verden i utvikling – uten utvikling

Et feil Output Management-valg kan begrense et selskap i mange år og gjøre at ERP-systemet kommer til kort i en verden i endring når virksomheten utvikler seg eller når:

Myndighetskrav endres
For eksempel nye sikkerhetskrav, tollsystemer, standarder, forskrifter, lover, spesielle dokumentformater eller krav om obligatorisk elektronisk fakturering i flere land.

Kundenes krav er i endring
Dine kunder stiller nye krav til deg når de for eksempel får nye forretningsområder, nye enheter, flere kunder, okkuperer nye land, gjør oppkjøp, splitter opp eller vokser organisk. De kan for eksempel be om et spesielt dokumentformat eller felt – eller stille spesielle krav til etiketter.

Komplekset blir enkelt

Dokumenter tar ikke opp mye av det totale ERP-budsjettet, men kan være mer komplekse og risikabelt enn de fleste antar. Med Tabellae øker du sannsynligheten for å gå live innen tid og budsjett. Samtidig gjør du ERP-systemet mer brukervennlig på sikt.

 • Gjennomføringsprosjektet blir mer forutsigbart
 • Unødvendig tidsforbruk, prosjektforsinkelser og budsjettoverskridelser unngås
 • Skjulte kostnader for løpende vedlikehold minimeres

“For en “avslappet” go-live – spesielt på dokumentsiden. Det bare spiller!”

Tina Bang Jørgensen
Dynamix sin 365FO-spesialist, IT-programleder
Tempur Sealy International, Inc.

Risikoer minimeres og budsjettet overholdes

Når du bruker Tabellaes spesialister og beste praksis implementeringsmodell, unngår du å sette ERP-prosjektet i fare.

Våre spesialister vet alt om hva som skal inn og ut av ERP-systemet, nemlig dokumenter og utskrifter. Med mer enn 600 implementeringsprosjekter i boks har vi også lang erfaring med forretningsprosesser og prosjektfaktorer rundt ERP-systemet.

Derfor kan vi vurdere de fleste scenarier og mulige krav fra dine kunder og leverandører – og gi deg en løsning som matcher dine behov – nå og i fremtiden.

Vil du høre mer?

Good Output Management gir effektive prosesser, konsistente dokumenter, høyere kundetilfredshet, bedre ressursstyring, økt skalerbarhet, feilreduksjon, compliance og sparing i tid og penger.

For eksempel

 • En god faktura gjør håndteringen enkel for mottakeren
 • Etiketter med bilder får pakkene raskt gjennom tollen
 • SMS gir en god oversikt over fraktprosessen

Ønsker du å høre mer om forretningsfordelene du kan oppnå, er du mer enn velkommen til å kontakte oss.

Lennart Garbarsch, partner