Subscribe to our newsletter!

Kartläggning av verksamhetskrav

Få projektet “på rätt spår” från början

Få företag hanterar ERP-rapporter och utskrifter regelbundet. Därför är det svårt att veta vad som är viktigt när det gäller dokumenthantering i ett ERP-system.

Tabellaes över 70 specialister arbetar uteslutande med dokumenthantering. De känner till riskscenarier, kund- och myndighetskrav och vet hur viktigt det är att ta hänsyn till allt som kunderna ser tidigt i projektet. Nämligen ERP-utgången. Därför kan de ställa rätt frågor och se till att lösningen uppfyller rätt behov.

Erfarenhet ger bra projekt

Dokumenthantering sköts ofta av juniora konsulter eftersom erfarna konsulter inte har något intresse för området. Men bristen på erfarenhet skapar problem. En oerfaren konsult vet inte om ett krav är lätt att implementera och om ändringar i logiken kommer att orsaka problem på andra ställen. Detta innebär att projektet riskerar att drabbas av tids- och budgetöverskridanden.

Med Tabellae behöver du inte oroa dig för vem som får jobbet. Våra +70 specialister arbetar uteslutande med dokumenthantering, och vi har erfarenhet från mer än 600 ERP-projekt.

Djävulen ligger i detaljerna

En bristfällig eller oerfaren behovsanalys är vägen till ett dåligt ERP-projekt.

Med Tabellaes erfarenhet från över 600 ERP-projekt identifieras alla viktiga detaljer tidigt i processen. Tabellaes beprövade implementeringsmodell säkerställer att ni kommer i mål i tid och inom budget med rätt krav.

Fråga inte vem som helst – fråga Tabellae

Rådgör med oss innan du väljer programvara och påbörjar implementeringen. Det kostar ingenting, men kan spara dig tid och besvär.

Niels Pedersen, Country Manager – Sverige