Subscribe to our newsletter!

Programvara för dokumenthantering

Tabellae stödjer flera olika programvarukomponenter. Beslutet tas i samråd med Tabellae.
Microsoft Configurable Business Documents

Licensfri lösning för enkla behov.

Lasernet by Formpipe

Schweiziska armékniv för komplexa behov.
För F&O, BC, CE, SAP, Infor M3, Oracle, IFS

ForNav

Enkel lösning för rapporter och utskrifter i MS D365 Business Central.

Microsoft SSRS

Microsofts inbyggda gratisverktyg för projekt med få externa rapporter med en fast, minimalistisk layout.

Andra alternativ

Docentric, Streamserve, Interform, Bottomline och Docs42 kan också vara en möjlighet.

Hur komplexa är behoven?

Ju mer komplexa verksamhetskraven är, desto större är skillnaden mellan att välja en enkel och en avancerad mjukvarulösning för output management. Tabellae är en oberoende rådgivare och tjänsteleverantör för flera olika programvarukomponenter för dokumenthantering. Med 100% fokus på affärsdokument kan vi säkerställa att lösningen passar behoven. Både nuvarande och framtida behov.

Gör rätt val av programvara för dokumenthantering

Valet av programvara för dokumenthantering bör alltid göras i samråd med Tabellae. Kontakta mig för en kostnadsfri föranalys för att säkerställa att lösningen varken är för liten eller för stor, utan precis rätt.

  • Kan behoven tillgodoses med en mindre lösning?
  • Vilka faktorer bör du inte förbise?
  • Vilket programval är det rätta?
Niels Pedersen, Country Manager – Sverige