Subscribe to our newsletter!

TILLBAKA

Tekniska skäl

Snabbt redo för testning

Tabellae implementerar Output Management med hjälp av ett standardiserat paket med bästa praxis, inklusive ett dokumentpaket och implementeringsguider.

Detta gör att vi snabbt kan ta fram ett första utkast av dokumenten som är redo för testning, inklusive Testning av användaracceptans (UAT).

Fördelen med vår flexibla dokumentkonfiguration är dessutom att det inte krävs någon ERP-utveckling. Normalt måste utvecklingsuppgifter testas, distribueras till QA-miljön, testas igen och distribueras till produktion. Med vår flexibla dokumentkonfiguration finns det inget behov av ERP-utveckling och förändringar kan enkelt lyftas från Test/UAT till Produktion utan “stilleståndstid”.

Expertis och teknik

Tabellae använder programvara för dokumenthantering som stöder olika affärsbehov.

Elektroniska format
Alla elektroniska format stöds, t.ex. PEPPOL och OIOUBL, och Tabellaes 70+ konsulter har lång erfarenhet inom området.

Utskriftshantering och molnutskrifter
Tabellae har också erfarenhet av skrivarhantering, molnutskrifter och follow me-utskrifter – t.ex. integration med produktionsenheter och etikettutskrifter direkt i produktionen.

Integration med lageretiketter
Tekniken stöder också integration med Warehouse-etiketter, t.ex. dokumentrouting och mobil etikettutskrift.

Programvara som vi använder

Tabellae har omfattande kunskaper om olika typer av programvara, både molnbaserad och lokalbaserad. Vi är tjänsteleverantör för flera lösningar och kan ge dig råd om hur du väljer den programvara som passar dina behov – både idag och när ditt företag utvecklas.

Formpipe Lasernet

Den schweiziska armékniven för komplexa behov.

Microsoft Configurable Business Documents

Gratisversionen för enkla behov.

ForNAV

Enkel lösning för rapporter och utskrifter i MS D365 Business Central.

Microsoft SSRS

Microsofts inbyggda gratisverktyg för projekt med få externa rapporter med en fast, minimalistisk layout.

Andra alternativ

Vi har god kunskap om alternativa mjukvarulösningar.

Minskad tid till marknaden

Inga kunder behöver vänta i veckor på affärskritiska dokument.

Därför är det riskabelt att lägga till och ändra dokument. Stöd för Tabellaes lösningar:

 • ett lättanvänt gränssnitt för att utforma och anpassa dokument
 • alla utdataformat, t.ex. PDF, HTML och XML
 • alla distributionskanaler såsom e-post, tryck och EDI

Det gör att du enkelt kan skapa visuellt tilltalande dokument som levereras på kundens villkor.

Bra systemarkitektur

Tabellaes bästa praxis säkerställer att lösningen innehåller rätt element:

 • Programverktyg för att skapa och formatera dokument, t.ex. DDS.
 • Dataintegration: Integration med databaser, CMS, CRM-system etc. för att hämta data för dokumentgenerering.
 • Mallhantering: System för att definiera och hantera dokumentmallar med platshållare för dynamiska data.
 • Dokumentgenereringsmotor: Sammanfogar mallar med data för att generera slutliga dokument i olika format.
 • Utskriftshantering: Hantera dokumentdistribution genom utskrift, elektronisk leverans eller integration med EDMS/CCM-plattformar.
 • Stödjer processer för dokumentgranskning, revision och godkännande. Till exempel Implementation Guide och User Acceptance Testing (UAT), så att rapporter eller korrigeringar alltid testas innan de går i produktion.
 • Säkerhet och åtkomstkontroll: autentisering, auktorisering, kryptering och efterlevnad av dataskyddsbestämmelser.
 • Analysera och rapportera: Ger insikter i dokumentgenereringsmönster och prestanda.
 • Skalbarhet och integration: Kan hantera ökande dokumentvolymer och integreras med andra system eller tjänster.
 • Regelbundna säkerhetskopior och en katastrofplan för data- och systemkonfigurationer.

Hög prestanda och lätt att skala upp

I takt med att ett företag utvecklas ökar dokumentvolymerna. Därför bör en Output Management-lösning vara skalbar.

Tabellaes lösningar hanterar och genererar stora mängder dokument utan att påverka ERP-systemets prestanda. Samtidigt är lösningarna enkla att skala upp och säkerställer en välfungerande infrastruktur:

 1. Effektiva arbetsflöden för dokument
 2. Säker lagring och enkel hämtning av dokument
 3. Sömlös integration med ditt ERP-system

Överensstämmer med kraven och omfattar hög säkerhet

Tabellaes lösningar gör det enkelt att följa reglerna. Våra över 70 specialister är väl förtrogna med lagstadgade krav, både lands- och branschspecifika, och använder de senaste rönen i projekten.

Vi erbjuder även digital signatur, kryptering och dokumentverifiering, och våra lösningar innehåller funktioner för övervakning och analys. På så sätt kan dina kunder optimera sin installation.

Väldokumenterad meritlista

Tabellae har mer än 600 implementeringsprojekt i över 30 länder, i olika affärssystem och branscher.

Vår specialiserade kunskap inom både Output och Input Management är oöverträffad i branschen och kommer att gynna dig i dina projekt.

God samverkan med ERP-system

När du använder Tabellaes specialister och implementeringsmodell undviker du att riskera ditt projekt.

Vi kan allt om dokument och utskrifter, men har också lång erfarenhet av affärsprocesser i ERP-systemet. Det är därför vi kan ta hänsyn till riskscenarier och möjliga krav – och ge dig en lösning som är tekniskt sund.

Vill du veta mer?

Oavsett om du har en klar uppfattning om den tekniska lösningen eller bara vill utforska möjligheterna är du mer än välkommen att kontakta oss.

Vårt erfarna team av tekniska specialister är redo att hjälpa dig, oavsett om du har frågor om programvara, hårdvaruintegration, systemarkitektur eller något annat.

Kim Israelsen, VP Operations