Subscribe to our newsletter!

Dokumentpaket

Börja från 60% istället för 0%

Tabellaes dokumentpaket består av både konfiguration och implementering av affärsdokument. Vi har förkonfigurerat ett antal dokumentmallar som är klara att användas i deras nuvarande form eller kan anpassas ytterligare för att möta individuella behov.

En fast mall ger ett bättre resultat med:

  • Färre iterationer under testning och godkännande
  • Jämnhet i leveransen
  • Enkelt underhåll och anpassning i framtiden
Välj mellan 2 Best Practice-paket
För avancerade och internationella ERP-behov

Formpipe Lasernet Output Management system.

För enkla och statiska ERP-behov

Microsoft Configurable Business Documents (Electronic Reporting).

Från faktura till försäljningsverktyg

Lägg till element i dina tråkiga transaktionsdokument och förvandla dem till säljdokument.

Vill du höra mer?

Vi delar gärna med oss av exempel på dokument som vi har utvecklat för andra kunder. Kontakta mig så pratar vi om dina behov.

Niels Pedersen, Country Manager – Sverige