Subscribe to our newsletter!

Om Tabellae

Våra +70 specialister vet allt om rapporter, utskrifter och dokument från ERP-system, vilket bidrar till att ditt ERP-projekt lyckas inom tid och budget.

Tabellae är ERP-systemets bästa vän

Som ett internationellt erkänt konsultföretag inom dokumenthantering har vi hjälpt mer än 600 företag globalt att effektivt hantera allt som kommer ut från ett ERP-system, t.ex. följesedlar, etiketter och fakturor. Som ett resultat av detta har de kunnat:

  • minimera riskerna i ERP-projektet
  • interagera effektivt med kunder
  • framtidssäkra sitt ERP-system för en föränderlig värld

Tabellae effektiviserar dokumenthanteringen och ser till att den övergripande lösningen blir enklare att underhålla, billigare att uppgradera och går live inom tid och budget.

Tabellae på 2 minuter


Vald av ledande ERP-leverantörer

Vi hjälper våra partners och kunder att lyckas med implementeringen av ERP-projekt, inklusive Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations, Business Central, NAV, SAP och fler. Externa dokument är inte ERP systemets huvudfokus, vilket är anledningen till att Tabellae har valts för att leverera den aspekten av ERP-projektet – i alla grafiska och elektroniska format.

En pålitlig partner
Tabellae är ett privatägt företag som har vuxit från 4 till 6 länder och från 30 till 70 anställda under de senaste 5 åren. Vårt team är fördelat på 7 kontor i Danmark, Norge, Sverige, Portugal, Tyskland och USA. Under Tabellaes 13 år har det varit en kontinuerlig tillväxt i alla viktiga nyckeltal. Dessutom var vi ett Gazelle-företag i 3 år.

Förbättra ERP-systemet och kundmöjligheterna

Medan andra pratar om produkter, diskuterar vi affärsbehov
Därför har vi över 70 specialister som arbetar med att framtidssäkra dina kunders följesedlar, etiketter, streckkoder, integrationer, bilagor, elektronisk fakturering, EDI och mycket mer.

Våra specialister ökar chanserna att snabbt gå live och ser till att företag kan utvecklas utan att behöva börja om från början när affärsbehoven förändras. I en föränderlig värld är detta avgörande – och kostnadseffektivt.

Vår expertis
Hantering av utdata

Genom att effektivisera utskrift, distribution och arkivering av dokument ser vi till att rätt dokument når rätt personer på det mest effektiva sättet.

Hantering av indata

Vi erbjuder även lösningar som automatiserar inkommande dokument som order, leverantörsfakturor, följesedlar med signaturer och kvitton för mottagna varor.

EDI

Vi hanterar också elektroniskt dokumentutbyte och kan fungera som din EDI-leverantör – både mycket snabbare och billigare än alternativa lösningar.

Arbetsliv på Tabellae

Arbetet ska inte konkurrera med våra liv – det ska vara en del av våra liv.

Från möten vid kaffemaskinen till gemensamma frukostar och afterwork. På Tabellae är vår arbetsplats en bra plats att vara på för oss alla.

Låt oss arbeta tillsammans

Vi kan hjälpa dig att få igång ditt ERP-projekt i tid och inom budget, och se till att dokumentlösningen uppfyller dina affärsbehov – nu och i framtiden.

Ring eller skriv till mig om du vill veta mer.

Niels Pedersen Country Manager – Sverige