Input Management

Effektiv lösning för inkommande dokument – Från tidskrävande manuell hantering till automatisk hantering av inkommande dokument som fakturor och order

Automatisera din bokföring

Det mesta av det manuella arbetet i bokföringen kan automatiseras om du har den tillgängliga tekniken och rätt data.

Tabellaes lösning för Input Management ger:

 • Lägre kostnader för bokföring
 • Färre fel
 • Tidsbesparingar på dokumenthantering

Det är inte bara inkommande leverantörsfakturor och order som kan automatiseras. Det kan också vara följesedlar med signaturer och kvitton för varumottagning.

Bra affärscase med automatisering av inkommande dokument

Ju fler dokument, desto bättre business case. Oavsett om du har 10 000 eller 100 000 fakturor per år, så är priset detsamma. Priset är genomsnittligt och oberoende av antalet transaktioner eftersom programvaran inte har någon klickavgift.

Programvaran har ett attraktivt pris för organisationer med flera konton, dotterbolag och/eller många dokument, vanligtvis mer än 10.000 per år.

Allt fler verksamheter har fått upp ögonen för den goda business case att automatisera inkommande dokument som fakturor och beställnings ordern:

 • det sparar tid
 • minskar riskzonen för fel vid manuell hantering
 • får en bättre kvalitet på kortare tid

Inmatningslösning med många användningsmöjligheter

Lasernet Input Management är avsett för alla ingående dokument – inte enbart fakturor.

Fler företag använder Lasernet Input Management för automatisk hantering av ingående order, leverantörsfakturor och:

 • Ta emot fakturor och order i alla format (papper, pdf, XML och EDI)
 • Ta emot och automatisera ingående order från dina kunder
 • Plocka eller lyfta ut data från fakturor/order och integrera dem i företagets arbetsflöde eller ERP-system.

Input Management-lösning till fast pris

I tre steg hanterar Tabellae allt kring implementeringen, vi sköter integrationen till alla typer av arbetsflöden och ERP-system och ser till att ni är redo att komma igång. Vi kallar detta vårt implementeringspaket för Best Practice till fast pris för vår Input Management-lösning:

 • Implementering: 2 dagars analys av din installation och installation av programvara för Input Management
 • Best Practice grundinställning: för två konton och 40 fakturamallar
 • Utbildning: 2-dagars utbildningsprogram för relevanta medarbetare
Så här använder våra kunder
Lasernet Input Management
Carsten Lund Sørensen, Ekonomichef, Bagger-Sørensen

“Som CFO är det ganska attraktivt i ett affärsfall att Lasernet inte faktureras efter användning. Vi kan växa, medan prenumerationspriset kommer att vara detsamma oavsett antalet fakturor per år.”

 

Allan Johansen, IT-tekniker, Indeks Retail

“Våra leverantörer skickar fakturor som papperskopior och PDF-filer. Lyckligtvis kan vi göra båda utan en massa manuellt arbete – även om vi hanterar dokument från flera olika kedjor och måste fakturera enskilda butiker.”

Ole Aggerholm, IT-direktör, Trimco Group

“Med scanning och utvinning av data från fakturor har vi tagit ett stort steg mot att effektivisera vår hantering av inkommande dokument på Trimco. Det är ett stort projekt, men också otroligt spännande på grund av de enorma besparingar det möjliggör.”

Automatiserad orderprocess

Med Lasernet kan hela orderprocessen automatiseras. På många företag tas orderna emot via många olika kanaler (telefon, e-post, fax, papper) och i många olika format (Excel, WEB, XML, råtext) för manuell inmatning i sitt ERP-system.

Stöder alla format av inkommande dokument

Lasernet kan ta emot alla dataformat från dina kunders olika ERP-system. När en order tas emot levereras den direkt till ett orderutkast i ERP-systemet.

Genom att ta emot kundernas fakturor elektroniskt kan Lasernet läsa in dem i ert ERP-system eller fakturagodkännandesystem – i alla elektroniska dataformat med eller utan användning av OCR-teknik. Då får ni en mycket mer automatiserad och mindre felbehäftad process med ingående fakturor.

Hur Lasernet Input Management fungerar

Få inkommande dokument igenom på det sätt du vill

Många av våra kunder upplever att deras affärssystem inte uppfyller deras affärsbehov när det gäller att hantera inkommande fakturor och order.

Med Lasernet-programvaran kan Tabellae flytta inkommande dokument genom flödet på ett helt annat sätt än vi gör i vanliga fall – och elektroniskt.

Våra verktyg och vår erfarenhet gör att vi aldrig tackar nej till ett jobb. Oavsett hur dina affärsdokument behöver laddas och i vilket format, kan vi hjälpa dig.

Läsa inkommande dokument som INTE är standarddokument

Aflæsning af fakturaer er en proces, som alle inputsystemer kan klare. Men om du hanterar andra inkommande dokument, t.ex. RFQ-dokument, orderfiler och följesedlar, kan du stöta på problem. Många inmatningslösningar kan inte hantera dessa dokument eftersom de inte är fakturor. De kräver en annan typ av läsning än den som finns i standardlösningar för inmatning – och Tabellae kan hantera det.

Skanna och ta bort data på etiketter
Lasernet Input Management kan även hantera etiketter. Tabellae har utvecklat en lösning där man med hjälp av Lasernet kan skanna en streckkod, extrahera dess data och sedan skicka den vidare. Detta ger dig större flexibilitet som företag, eftersom du sömlöst kan ta emot flera filformat.

Få en kvalitetskontroll av dina inkommande dokument

Är du verksam i en bransch där korrekta data är en avgörande parameter för affärsverksamheten eller har du ett antal kvalitetskrav som dina inkommande dokument måste uppfylla?

I det här fallet kan du låta din organisations inkommande dokument genomgå en kvalitetskontroll med Lasernet.

Om dina dokument måste genomgå en kvalitetskontroll innan de laddas kan Lasernet se till att endast de korrekta dokumenten kommer igenom. Detta säkerställer att endast de dokument och data som uppfyller dina kvalitetskrav laddas in i ditt ERP-system.

Få en överblick över Lasernet Input Management

Vill du veta mer om möjligheterna med Lasernet Input Management från Tabellae och hur vi kan hjälpa ditt företag?

Skicka ett mejl till mig så kontaktar jag dig för att bestämma en tid för ett rådgivningssamtal som passar dig.

Niels Pedersen, Country Manager – Sverige