Subscribe to our newsletter!

Application Management Services (AMS)

Utveckling och förebyggande

Tabellae erbjuder en rad proaktiva tjänster som förebygger kostsamma haverier, stabiliserar driften och förenklar administrationen.

Affärsdokument är viktiga för att ett företag ska fungera smidigt. Små störningar som utskriftsproblem eller en rapport som slutar fungera kan ha stor inverkan. Frekventa molnuppdateringar ökar också behovet av planering, samordning och kontinuerlig testning.

Application Management Service avdelning

Tabellaes AMS-avdelning stödjer drift och utveckling av din befintliga installation. Uppgifterna är t.ex:

 • Utveckling och uppgraderingar för att ytterligare förbättra din lösning
 • Vägledning och rådgivning
 • Översikt över din lösning och dess prestanda

Planering av lansering

Release Planning inkluderar planeringshjälp i samband med systemuppgraderingar.

Förväntade fördelar, risker och buggfixar i kommande programversioner presenteras i förhållande till din installation. Baserat på din valda ERP-uppgraderingscykel samordnas de rekommenderade versionerna av t.ex. Lasernet och Lasernet Connector i en rullande årscykel.

Planeringshjälp förhindrar kostsamma överraskningar, stödjer din ständigt aktuella strategi och kontinuerlig affärsutveckling.

Automatisk övervakning

Med kontinuerlig, automatisk övervakning meddelar Tabellae dig om eventuella olämpliga händelser. Till exempel.

 • Riskbedömning och beredskapsplaner
 • Hälsokontroll
 • Händelse- och triggerlarm
 • Chef för leverans av dedikerade tjänster
 • Planera och övervaka service- och supportuppgifter samt fördela resurser
 • Månatlig rapportering av incidenter

Vad är Application Management Services?

Application Management Services är tredjepartstjänster som omfattar underhåll, versionskontroll och uppgraderingar av dokumentprogramvaran från vaggan till graven. Vi levererar AMS för att hjälpa ditt företag att kontinuerligt förbättra och uppdatera din lösning i linje med ditt företags behov.

Vi maximerar din investering i dokumenthanteringslösningen med en rad olika applikationshanteringstjänster (AMS), t.ex:

 • Releaseplanering för att planera, schemalägga och samordna releasen av nya programvaruversioner eller uppdateringar för dokumenthantering, och se till att korrekta test- och driftsättningsprocedurer följs.
 • Övervakning av dokumentprogramvarans prestanda, tillgänglighet och tillförlitlighet för att identifiera och åtgärda eventuella problem proaktivt.
 • Automatiserade tester som hjälper er att övervaka och hantera prestanda och processincidenter.
 • Säkerhetsåtgärder för att skydda dina affärsdokument och tillhörande data från obehörig åtkomst, intrång eller cyberhot.
 • Uppgraderingshantering för att genomföra ändringar i dokumenthanteringsprogramvaran, t.ex. konfigurationsändringar och uppgraderingar, samtidigt som störningarna i affärsverksamheten minimeras.

Automatiserade tester

Tabellae erbjuder automatiserad enkel- och satstestning, inklusive hjälp med att sätta upp kontrollpunkter och granska allmänt testmaterial för Lasernet D365 F&O-dokument och rapporter.

Automatiserade tester ökar både kvantitet och kvalitet och förenklar testarbetet i en ständigt föränderlig systemmiljö. Våra automatiserade tester har flera användningsområden:

 • Övervakning av prestanda
 • Felmeddelanden
 • Processfel eller incidenter
 • Andra

Förebyggande dokumentsäkerhet

För att förhindra bedrägerier, ransomware och krascher erbjuder Tabellae en rad olika alternativ för dokumentsäkerhet. Till exempel.

 1. Arkivering i icke modifierbart format (PDF/A)
 2. Digital signatur på fakturor
 3. Lösenordsskydd (eventuellt för stora fakturor)
 4. Utlösa varningar vid viktiga dataändringar i D365 F&O
 5. Säkerhet vid transporter
Vill du veta mer om ett AMS-avtal?

Om du vill öka driftsstabiliteten efter lanseringen kan du dra nytta av våra tjänster för applikationshantering.

Med ett AMS-avtal får du en proaktiv lösning som säkerställer att eventuella utmaningar hanteras innan de blir problem. Vårt AMS-avtal anpassar sig också till din föränderliga verksamhet, där behov och mål naturligtvis förändras över tiden.

Steffen Meyer, Partner Account Manager