Subscribe to our newsletter!

Gå tillbaka

Projektskäl

Ett mer förutsägbart projekt

Ingen vill ha obehagliga överraskningar som extra räkningar, fler projekttimmar eller försenad driftsättning. Allt detta undviks med Tabellae Best Practice, som bygger på insikter från över 600 genomförda projekt och inkluderar

 • Fördefinierade konfigurationer
 • Dokumentation och guider för implementering av bästa praxis
 • Dokumentpaket med färdiga mallar

Projektriskerna minimeras och du slipper onödig tidsåtgång och dolda kostnader. Tillsammans ökar vi chanserna för att ert ERP-projekt ska kunna genomföras inom den fastställda tidsramen och budgeten.

Minimera projektriskerna

För många lösningsarkitekter och ERP-leverantörer är Tabellae en viktig del av ritningen. Att inkludera Tabellae minskar ineffektiviteten, frigör obegränsad tillväxtpotential och säkerställer en sömlös verksamhet.
Att utesluta Tabellae från lösningsförslaget anses riskabelt, eftersom det kan påverka:

 • Efterlevnad av lokala och internationella bestämmelser
 • Processeffektivitet
 • Kundupplevelse
 • Dokumentsäkerhet
 • Skalbarhet och anpassningsförmåga (utrullning)
 • Underhållsbörda

Experter får projektet på rätt spår från början

Med över 70 specialister på dokumenthantering är du i goda händer.
Våra specialister har djupgående kunskaper om allt från elektronisk fakturering till internationella dokumentstandarder och mycket mer.

Vi har förutsett ett brett spektrum av riskscenarier och potentiella krav. Vi ställer till exempel rätt frågor redan från början och tar hänsyn till komplexiteten och omfattningen av dina affärsbehov. Detta gör projektet mer förutsägbart och förhindrar att projektet äventyras.

Smidigt samarbete med tydliga förväntningar

Vår framgång hänger på din framgång. Denna princip gäller när Tabellae samarbetar som underleverantör till ERP-leverantörer.

Det finns både framgångsrika och mindre framgångsrika projekt. Vi förstår att vi inte kan lösa allt – samarbete är avgörande, och vår framgång är beroende av varandra. Därför har vi definierat ansvar, verktyg, syften och roller i alla projektfaser. Denna tydlighet beskriver vad vi förväntar oss av dig och vad du kan förvänta dig av oss.

Väl testad implementeringsmodell

Med erfarenhet från över 600 kundprojekt i olika branscher vet vi hur man effektivt når målet. Det är därför alla Tabellae-projekt baseras på en grundligt testad implementeringsmodell i 11 faser. Modellen omfattar processer, metoder och projektdokument som kontinuerligt förfinats under 13 år, vilket ökar sannolikheten för en projektlansering i tid och inom budget.

De 4 elementen i modellen är

1. Processflöde

Genom att anpassa förväntningarna och definiera projektets omfattning innan det påbörjas kan vi göra ditt projekt mer förutsägbart och därmed undvika onödig tidsåtgång och onödiga kostnader.

Modellen innehåller:

 • Projektplan med detaljerade faser, aktiviteter, uppgifter och framgångsfaktorer
 • Roll- och ansvarsbeskrivning för projektet
 • Förkonfigurerade dokument
 • Omfattande implementeringsguide för kundförberedelser

2. Projektledning

Ett team av engagerade och erfarna experter tar hand om dokumentaspekten och minskar därmed projektriskerna.

Projektledning omfattar:

 • Identifiering av risker
 • Tidslinje för projektet
 • Veckovisa statusmöten för att hålla dig uppdaterad om projektets status
 • Hantering av frågor
 • Hantering av begäran om ändringar
 • Rapporter om tidsanvändning och status för framsteg – fullständig transparens
 • Håll fokus på målet

3. Verktyg för projekt

Vi har verktygen – för före, under och efter implementeringsprojekt.
Genom en rad processer definieras utmaningar, krav och justeringar i linje med kundernas förväntningar på omfattning och komplexitet.

4. Effektiv kommunikation

Vi finns där under projektet och efter go-live
Du får veckovisa statusmöten, detaljerade rapporter om tidsåtgång och uppdateringar om framsteg, samt:

 • Kvalitativ feedback genom hantering av frågor och förändringar
 • Vägledning under testförfaranden
 • Assistans vid driftsättning och HyperCare
 • Azure DevOps-styrning
Fråga inte vem som helst – fråga Tabellae

God projektledning och ett erfaret team spelar en avgörande roll för ett effektivt genomförande och efterföljande drift.

Oavsett om du vill veta mer om vår implementeringsstrategi, tidsramar, resursfördelning eller andra projektrelaterade aspekter är du mer än välkommen att kontakta oss.

Christian Ank, Projektledare