Försäljningsdokument

med Dynamics 365 Customer Engagement

Lasernet är en plattform för både drifts- och försäljningsdokument

Skapa offerter och andra försäljningsdokument som kommer från Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CE) med programvarukomponenten Lasernet. Detta gör det enkelt att styra både dina försäljnings- och operativa dokument med ett enda designverktyg.

Lasernet Connector för Dynamics 365 Customer Engagement kombinerar data från både D365 FO och D365 CE – enkelt och utan kodning – och Tabellae gör det lätt att hantera de två olika plattformarna.

Med Lasernet får du en connector som täcker två Microsoft-produkter (Dynamics 365 FO och Dynamics 365 CE). Lasernet Connector för Dynamics 365 Customer Engagement förenklar dokumenthanteringen för båda – både fälttjänster och andra moduler som kombineras i den.

Kombinera data från D365 FO och D365 CE

Lasernet Connector för D365 CE skapar en lösning som ger centraliserad kontroll och möjlighet att kombinera flera datakällor inom Dynamics produktsvit.

Lasernet kan till exempel skapa säljdokument som offerter som kommer från Microsoft Customer Engagement (CE) – oavsett applikation: Marketing, Sales, Customer Service, Field Service, Product Service Automation eller Social Engagement. Detta kan vara ett erbjudande eller en offert från CE där bilder av produkten hämtas i FO.

Uppnå följande med Lasernet för MS Dynamics 365 Customer Engagement
Förhandsgranska funktion
Connectorn har en integrerad förhandsgranskningsfunktion som gör det möjligt att se dokumenten innan de skickas. Det förhandsgranskade dokumentet ses som det slutliga formatet.
Data från flera källor

Det är nu enkelt att använda data från Customer Engagement (Entities) och Finance and Operations (Tables) i samma rapport. Du kan bearbeta de enklaste till de mest komplexa utdatakraven och enkelt ansluta data från Dynamics.

Konsistens i varumärket

Få samma branding på alla dokument över alla områden inom Dynamics, oavsett vilken avdelning som skapar dem.

Förenklad hantering av skrivarenheter

Lasernet lägger till en utskriftsdialog med möjlighet att skriva ut till skärm, e-post eller skriva ut till valfri skrivare, lokalt eller i molnet. Lasernet erbjuder också direktutskrift till en definierad skrivare, fack eller plats i tyst läge.

Dokumentdesign på dina villkor

Få ett designverktyg för alla dokument i alla applikationer. Lasernet gör det enkelt att implementera logotyper, bilder och mycket mer med sitt enkla, grafiska gränssnitt. När ett dokument skapas med Lasernet developer kan du se exakt vad som skrivs ut och hantera sidbrytningar och formatering i ett grafiskt gränssnitt.

Förbättrade funktioner med e-postdialogen
Lasernet levereras med en e-postdialogruta där det går att välja mottagare, ämne och så vidare. Dessa kan anpassas efter rapporten för att säkerställa noggrannhet och konsekvens. Detta kan naturligtvis också ställas in så att det sker automatiskt. Bifogade filer kan läggas till dokumentet med uppsättning via Lasernet Connector-inställningarna – helt utan kodning.
Flexibel distribution i flera format
Lasernet för CE ger mycket flexibel destinationskonfiguration utan kodning. Det går att använda många olika outputkanaler för att säkerställa att kunderna får dokument i det önskade formatet, till exempel XML, Word, CSV och Excel.
och flexibel kontroll över radposter
Lasernet stödjer Logic Apps.

Lasernet til D365 CE är relevant när ditt företag har följande problem:

Standard Dynamics 365 för Customer Engagement har sina begränsningar. Om du upplever ett eller flera av följande problem, bör du överväga att investera i Lasernet för Dynamics Customer Engagement.

Förhandsvisning
Förhandsvisningar visas i samma fönster, och man måste stänga huvuddokumentet för att se föregående dokument. Förhandsvisningen liknar dessutom inte heller det slutliga dokumentet.

Destinationer
Det finns begränsade möjligheter för att definiera destinationen (skrivare, e-post, pdf och så vidare), och inget ”flow” kan konfigureras. Det finns inte heller några standard- eller failover-destinationer.

Dokumentdesign
Det är svårt att implementera dokumentförändringar och uppdatering av rapporter kräver en programmerare. Det finns ingen funktionalitet för att visa/lägga in sidbrytningar eller hantera enstaka rader. På skärmen visas dokument som en sida men skrivs ut som flera sidor.

E-post
Du har begränsade alternativ med standard Dynamics 365 for Customer Engagement e-postdialog och det är inte möjligt att inkludera ytterligare bilagor till e-postmeddelanden.

Varför välja Lasernet CE Connector?

Lasernet CE Connector erbjuder en ny nivå av distributionsalternativ som till och med kan skicka e-post till fördefinierade destinationer utan att behöva välja mallar.

Avancerade distributionsregler kan skapas för att säkerställa att dokumentet endast tas emot eller skrivs ut av den person eller avdelning som det är avsett för.

Med standardiserat varumärke för alla dokument, oavsett vem som skapar dem, kan Lasernet CE Connector skapa dokument i alla format (t.ex. XML, Word, CSV och Excel) och skriva ut direkt till alla skrivare i hela världen.

Få en överblick över applikationerna

Vill du veta mer om möjligheterna med att använda en dokumenthanteringslösning från Tabellae och hur vi kan hjälpa din organisation?

Skicka ett mejl till mig så kontaktar jag dig för att bestämma en tid för ett rådgivningssamtal som passar dig.

Niels Pedersen, Country Manager – Sverige