Subscribe to our newsletter!

En ERP-lösning med låg total ägandekostnad

Bra Output Management kan göra underverk för ett företag. Det kan omvandla komplicerade processer, öka smidigheten och skalbarheten och göra det lättare att anpassa sig till ökande krav från kunder och myndigheter.

Genom att inkludera Tabellae i ert ERP-projekt kommer ni att lägga mindre tid på löpande underhåll, drift och efterlevnad. ERP-systemet berikas och den totala ägandekostnaden för ERP-lösningen minimeras eftersom Tabellae inte kodar direkt i ERP-systemet.

Utöka era tjänster och kompetenser

Affärsdokument är vanligtvis inte en kärnkompetens hos ERP-leverantörer. Området är komplext, riskfyllt och svårt att uppskatta. Det är därför de bästa ERP-leverantörerna överlåter dokumentdelen till Tabellae. Detta utökar projektresurserna och förbättrar leveranskvaliteten.

Tabellae kompletterar ERP-husets tjänster och ger dig möjlighet att erbjuda ett tjänsteutbud som kan behålla dina kunder under många år.

Du behöver inte ta in egna dokumenthanteringskonsulter, utbilda dem och hålla dem sysselsatta inom ett nischområde som inte är din kärnkompetens. Tabellae har den nödvändiga volymen – både i antal konsulter, kunder och erfarenhet. Vi gör inget annat än dokumenthantering och har erfarenhet från mer än 600 kunder.

Håll dig steget före dina konkurrenter

Med Tabellae kan ditt företag utveckla och anpassa affärsdokument utan begränsningar. Lägg t.ex. till person- och produktbilder, grafer och användningsbeskrivningar. Den kan tillhandahålla:

 1. Fler nöjda kunder och bättre kundkommunikation
 2. Färre kundförfrågningar till fel medarbetare
 3. Mindre press på kundservice
 4. Fler accepterade erbjudanden
 5. Snabbare betalning av fakturor
 6. Ökad merförsäljning

En värld i utveckling – utan utveckling

Ett felaktigt val av Output Management kan begränsa ett företag under många år och leda till att affärssystemet inte kan hantera den föränderliga värld som uppstår när verksamheten utvecklas eller förändras:

Förändrade lagkrav
Till exempel nya säkerhetskrav, tullsystem, standarder, bestämmelser, lagar, särskilda dokumentformat eller obligatoriska krav på elektronisk fakturering i flera länder.

Förändrade kundkrav
Era kunder ställer nya krav på er när de förvärvar nya affärsområden, nya enheter, fler kunder, går in i nya länder, gör förvärv, delar upp sig eller växer organiskt. De kan t.ex. begära ett visst dokumentformat eller fält – eller ha särskilda krav på etiketter.

Komplexitet gjort enkelt

Dokument tar inte upp mycket av den totala ERP-budgeten, men kan vara mer komplexa och riskfyllda än de flesta inser. Med Tabellae ökar du sannolikheten för att gå live i tid och inom budget. Samtidigt gör du ERP-systemet mer användarvänligt på lång sikt.

 • Implementeringsprojektet blir mer förutsägbart
 • Undvik onödig tidsåtgång, projektförseningar och budgetöverskridanden
 • Minimera dolda kostnader för löpande underhåll

“Vilken “avslappnad” go-live – särskilt på dokumentsidan. Det bara fungerar!”

Tina Bang Jørgensen
Dynamix 365FO-specialist, IT-programansvarig
Tempur Sealy International, Inc.

Minimera riskerna och håll budgeten

När du använder Tabellaes specialister och implementeringsmodell för bästa praxis undviker du att riskera ditt ERP-projekt.

Våra specialister vet allt om vad som går in i och ut ur ERP-systemet, nämligen dokument och utskrifter. Med mer än 600 implementeringsprojekt bakom oss har vi också omfattande erfarenhet av affärsprocesser och projektfaktorer kring ERP-systemet.

Det är därför vi kan ta hänsyn till de flesta scenarier och möjliga krav från dina kunder och leverantörer – och ge dig en lösning som matchar dina behov – nu och i framtiden.

Vill du höra mer?

God output management resulterar i effektiva processer, konsekventa dokument, högre kundnöjdhet, bättre resurshantering, ökad skalbarhet, färre fel, efterlevnad samt besparingar i tid och pengar. Till exempel.

 • En bra faktura gör hanteringen enkel för mottagaren
 • Bildetiketter får dina paket att passera tullen snabbt
 • SMS ger en bra översikt över fraktprocessen

Kontakta oss om du vill veta mer om vilka affärsmässiga fördelar du kan uppnå.

Niels Pedersen Country Manager – Sverige