Subscribe to our newsletter!

Specialister på dokumenthantering och resurser

Specialiserade experter på dokumenthantering

Tabellae har samlat några av världens mest omfattande kunskaper om dokumenthantering på ett och samma ställe. Våra 70+ medarbetare arbetar uteslutande med Output Management, Input Management, elektronisk fakturering, internationella dokumentstandarder och mycket mer.

Våra dokumenthanteringskonsulter hjälper dig att välja och implementera rätt programvara för dokumenthantering, utforma dokument och säkerställa efterlevnad av branschregler, allt baserat på ditt företags behov – och det ger dig många fördelar.

Konsulttjänster för dokumenthantering

Vi har en lång rad konsulttjänster inom dokumenthantering och erbjuder expertis och vägledning till företag som vill optimera sina dokumenthanteringsprocesser med sitt befintliga eller nya ERP-system.

Tabellaes konsulttjänster inom dokumenthantering omfattar:

Våra konsulttjänster för dokumenthantering hjälper dig att öka effektiviteten, minska kostnaderna och minska riskerna i samband med dokumenthantering och lagring.

Beprövad modell för genomförande

Ett team av engagerade och erfarna experter tar ansvar för dokumentdelen av ERP-projektet, så att du behöver oroa dig för så lite som möjligt. Projektmodellen omfattar

  1. Projektplan med detaljerade faser, aktiviteter, uppgifter och framgångsfaktorer
  2. Roll- och ansvarsbeskrivning för projektet
  3. Tidslinje för projektet
  4. Veckovisa statusmöten för att hålla sig uppdaterad om projektets status
  5. Rapport med tidsåtgång och status för framsteg och frågor – full transparens
Allt handlar om människor
Pernille Sehested, Business Controller, DAFA Professionellt arbete

“Tabellaes professionella arbete säkerställde att projektet slutfördes i tid och inom budget”

Robert Vestergaard, projektledare, PNO Aktiv interaktion

“Tabellaes aktiva interaktion har gett oss en väl genomtänkt slutprodukt”

Mads Hundahl, IT Service Owner Finance, Food Folk Group Konstruktivt förhållningssätt

“Din konstruktiva och pragmatiska inställning är mycket uppskattad!”

Vill du veta mer om våra specialister?

Våra 70 specialister har en bred kompetens och erfarenhet. Och det finns många sätt som du kan dra nytta av dem på. Klicka under bilden för att kontakta mig för mer information, eller gå till baksidan för en översikt över alla tjänster.

Niels Pedersen, Country Manager – Sverige