Subscribe to our newsletter!

Datautbyte med webbtjänstmodul

Gör datautbyte och bearbetning mellan olika system snabbt och säkert med webbtjänstmodulen.

Undvik tidskrävande datautbyte mellan system

Har ni gamla system som inte kan prata med varandra? Eller ägnar du för mycket tid åt att koda i t.ex. PowerShell för att få olika system att prata med varandra?

Det är en tids- och resurskrävande arbetsprocess – och som tur är går den att effektivisera. Om du redan har Lasernet kan du använda det för att utbyta data internt mellan IT-system och externt mellan partners och kunder.

Många företag har “egenutvecklade” IT-system. Det kan bero på sammanslagningar av företag eller på att de har anställt kreativa utvecklare som tänker i termer av nu-och-här-lösningar. Om systemen kan utbyta data via en webbtjänst behöver de inte nödvändigtvis prata med varandra.

Webbtjänstmodul effektiviserar datautbyte

Mycket kommunikation sker idag via webbtjänster (API) som är redo att utbyta data med andra webbtjänster över IT-system.

Även här kan du använda Lasernet för att kommunicera mellan dem – även med ett större system, t.ex. ett ERP-system som behöver data från andra system.

Lasernet är konfigurerat för att “lyssna” på andra system och leverera data till det primära systemet. Det är extremt flexibelt och tar bara några klick att skapa en webbtjänst som du kan kommunicera med.

Med Tabellaes webservice-modul kan du skicka och ta emot data mellan olika system. Med en webbtjänstmodul kan vi publicera en webbtjänst så att du kan skicka data till oss via en extern port, t.ex. för produktionsorder.

Utbyta data mellan alla system

När det gäller webbtjänster är Lasernet särskilt användbart som middleware mellan ett operativsystem och de applikationer som körs på det.

Med bara några klick kan du publicera en säker, aktivt lyssnande webbtjänst-API som kan skicka och ta emot data till och från omvärlden – både internt i ditt nätverk och externt på internet. Lasernet kan också kommunicera med befintliga API:er, antingen baserat på en trigger eller en timer.

Tillsammans med Lasernet’s flexibilitet när det gäller datahantering är det bara fantasin som sätter gränserna, både när det gäller kommunikation med kunder och partners, men också när äldre system behöver prata med varandra med minimal fördröjning.

Snabbt och säkert datautbyte

Webbtjänsterna för Laser lyssnar hela tiden på de valda portarna. I det ögonblick Lasernet tar emot data behandlas det som ett jobb. Det finns fria alternativ inom Lasernet för att bearbeta data, till exempel kan vi: ladda upp den till SharePoint, generera PDF-filer eller generera data som vi kan lägga in i databaser i kundens ERP-system.

Hög säkerhet vid utbyte av data

När du utbyter data mellan Lasernet och andra system kan du ställa in autentisering. Mottagaren måste sedan autentisera sig för att kunna kommunicera med webbtjänsten. För att göra detta skickar vi en nyckel och ett datapaket med information om vad vi behöver leverera. Detta säkerställer att endast rätt data från en auktoriserad avsändare distribueras.

Få en överblick över applikationerna

Vill du veta mer om möjligheterna med en dokumenthanteringslösning från Tabellae och hur vi kan hjälpa ditt företag? Skicka mig ett mejl så kontaktar jag dig för att bestämma en tid för ett rådgivningssamtal som passar just dig.

Niels Pedersen, Country Manager – Sverige