Subscribe to our newsletter!

Hålla sig till uppskattningar

Output Management är ett litet men riskfyllt område som kan leda till att den tid som läggs på ett ERP-projekt springer iväg utom kontroll. ERP-dokument underskattas lätt, vilket leder till risk för fel och lapptäckeslösningar.

Dokumentdelen utan Tabellae:

 1. tar normalt cirka tre gånger längre tid än beräknat
 2. uppgår till hundratals timmar av extra kostnader som kunde ha undvikits
 3. kräver ofta flera mindre “lösningar” för att täcka alla dokumentbehov (vilket innebär fler lösningar att underhålla)

Gå live i tid och enligt budget
Tabellae gör dokumentdelen av ERP-projektet förutsägbar. Detta gör det enklare att beräkna tidsåtgången för det nyckelfärdiga projektet, håller tid och ekonomi på rätt spår och projektet går live inom överenskommen tid och omfattning.

Kort återbetalningstid

Dokumenthantering med Tabellae är en ekonomiskt sund affärsidé. Kostnaderna för dokumentutbyte och utveckling minskar avsevärt. Detta resulterar i en kort återbetalningstid, vanligtvis långt under ett år. Avkastningen på investeringen (ROI) är särskilt snabb om någon av följande faktorer uppfylls:

 • Du får nya produkter, marknader eller visuell identitet
 • Du gör affärer i flera länder, marknader eller enheter
 • Du har olika dokument för olika mottagare med olika krav, t.ex. för att:
  • Verksamhetens behov förändras
  • Lagar och standarder förändras
  • Förändra företagsstrukturen eller avyttra, slå samman eller förvärva (M&A)

Snabbare dagliga arbetsflöden

Rätt verktyg gör ERP-implementeringen snabbare och underhållet av efterföljande dokument enklare – även om du inte är IT-proffs.

Det går betydligt snabbare att skapa, utveckla, underhålla och distribuera affärsdokument. Till exempel orderbekräftelser och fakturor för individuella krav och förändrade behov. De löpande besparingarna i tid och konsultkostnader ackumuleras och kan frigöra resurser till andra fokusområden i verksamheten.

Inga överraskningar

ERP-dokument kan vara förvånansvärt komplexa och tidskrävande. Genom att använda Tabellae tar tiden som läggs på dokumentdelen inte slut. Du kan lita på den uppskattade tidsåtgången, vilket minimerar riskerna och ger dig en bättre återbetalning av projektet.

När du arbetar med Tabellae kan du se fram emot:

 • Veckovis rapportering i förhållande till förbrukade timmar och framsteg
 • Full transparens i konsumtionen
 • Samarbete hela vägen

Många användningsområden

Användningsområdena för en dokumenthanteringslösning är många och varierande. Detta gör investeringen till ett utmärkt affärscase.

Många av våra kunder fortsätter att upptäcka nya utmaningar som kan lösas med en Output Management-lösning. De är förvånade över hur dokumenthantering kan användas för att lösa även komplexa utmaningar inom affärsprocesser, och talar om hur det är en “gåva som fortsätter att ge”.

Beräkna ditt business case

God Output Management minskar kostnaderna, ökar effektiviteten, minimerar fel och förbättrar resurshanteringen. Kontakta oss för att få en bedömning av dina förväntade investeringsbehov, återbetalningstid och löpande besparingar för vart och ett av följande Lasernet, SSRS och konfigurerbara affärsdokument.

Niels Pedersen Country Manager – Sverige