Subscribe to our newsletter!

Lasernet till Infor M3, Oracle och IFS

Den schweiziska armékniven som löser alla tänkbara problem

Gör dokumenthanteringen enkel med Lasernet för Infor M3, Oracle och IFS

Är er Output Management tidskrävande, svår att använda och dyr att underhålla? Byt ut din lösning mot Lasernet Output Management och uppnå:

 1. Ingen kodning direkt i affärssystemet
 2. Tidsbesparing för dokumenthantering
 3. Effektiviserade arbetsflöden för dokumenthantering
 4. Enkelt skapande, underhåll och distribution av affärsdokument
 5. En kostnadseffektiv lösning

Ännu mer värde till din totala ERP-lösning

Med Tabellae kan du lägga till ännu mer värde till din totala ERP-lösning.från Infor M3, Oracle eller IFS.

Tabellae levererar och implementerar standardprogramvaran, Lasernet Output Management, för hantering av företagets inkommande och utgående affärsdokument.

Lasernet är ett standard programvara för att designa, formatera och distribuera utgående dokument, rapporter och utskrifter som t.ex. fakturor, offerter, plocksedlar och etiketter via dra-och-släpp-teknik.

Lösningen gör det möjligt att undvika kodning av dokument och rapporter direkt i affärssystemet och ersätter bland annat StreamServe, IDM och Reporting Services.

Fördelarna med Lasernet från Tabellae
Snabbt att underhålla affärsdokument
Underlättar anpassning av rapporter för IT
Personligt anpassade dokument

Erkänd programvara för dokumenthantering i Infor M3, Oracle och IFS

Tabellae erbjuder en av marknadens mest välrenommerade Output Management-lösningar. Lasernet är Nordens mest utbredda standardprogram för output och används av mer än 2 500 företag på världsplan.

Passar alla ERP-system

Lasernet kan integreras i alla IT-system, t.ex. CRM-system, ERP-system och SQL-databaser. Standardprogrammet passar bl.a. till

 • Infor M3, Oracle, IFS och Visma
 • Dynamics 365 Finance & Operation
 • Dynamics 365 Business Central
 • Dynamics AX3, AX4, AX2009 och AX2012
 • NAV 2013-2018
 • SAP

Undvik att koda rapporter direkt i Infor M3, Oracle och IFS

ERP-system är framför allt designade för att hantera och visa data på skärmar. Det svagaste ledet i ERP-utvecklingen brukar vara att skapa fysiska eller elektroniska dokument.

Affärssystemets integrerade Output Management-funktion, som stöder utskrift och dokumentstyrning, har normalt stora funktionella begränsningar, är komplex, oflexibel och tidskrävande att administrera.

Och vad värre är – när systemet senare ska uppgraderas går arbetet normalt förlorat eftersom man kodar direkt i ERP-systemet.

Är Lasernet rätt för dig?

Kontakta mig för att boka en kostnadsfri föranalys för att ta reda på om Lasernet är den optimala lösningen för dig.

Niels Pedersen, Country Manager – Sverige