Subscribe to our newsletter!

Docentric, StreamServe, Interform, Bottomline och Docs42

5 unika mjukvarulösningar

Docentric, StreamServe, Interform, Bottomline och Docs42 är fem unika mjukvarulösningar med både likheter och skillnader.

Huvudsakliga likheter

  • Samtliga fem lösningar syftar till att optimera dokumentrelaterade processer genom att minska manuella uppgifter och förbättra effektiviteten.
  • De erbjuder olika integrationsmöjligheter för att arbeta med befintliga affärsapplikationer.
  • Personifiering och anpassning av dokument är kärnfunktioner i dessa lösningar.

Huvudsakliga skillnader

  • Målgrupp: StreamServe och Bottomline riktar sig mer mot företagssegmentet, medan Docentric, Interform och Docs42 riktar sig till en bredare målgrupp av företag.
  • Industrifokus: Bottomline har en stark inriktning på finanssektorn, medan StreamServe är känt för sina förmågor inom kundkommunikationshantering. Docs42 fokuserar på datautvinning och analytiska funktioner.
  • Integration: Docentric integrerar främst med Microsoft Dynamics 365, medan StreamServe, Interform, Bottomline och Docs42 erbjuder bredare integrationsmöjligheter.

Tabellae säljer inte de 5 mjukvarukomponenterna, men de har god kunskap om lösningarna.

Docentric

Docentric Docentric är 100% integrerat i Dynamics 365 Finance & Operations och är ett mångsidigt verktyg för dokumentgenerering och rapportering. Docentric integreras smidigt med Microsoft Dynamics 365 och andra populära affärsapplikationer. Docentric utmärker sig med sin användarvänliga gränssnitt och förmågan att enkelt skapa, designa, hantera och leverera komplexa dokumentmallar. Docentric gör det enkelt att automatisera och anpassa dokument.

Huvudfördelar:

  • Förbättra SSRS-rapporter när det gäller utskrift och design.
  • Förbättrade utskriftsdestinationer.
  • Add-in för Microsoft Word för användning vid utformning av formulär.
  • Använda konfigurationer för elektronisk rapportering som grund för utdatadokument.

Docentric finns i en gratisversion som erbjuder fullständiga utskrifts- och arkiveringsfunktioner för SSRS- och CBD-rapporter. Det är dock inte möjligt att ändra utformningen eller innehållet i rapporterna i gratisversionen.

Docentric erbjuder en flexibel och avancerad output management-lösning för utformning och distribution av affärsdokument från D365. Beroende på kundens krav kan X++-kodning vara nödvändig.

Docentric kräver ingen extra server utan körs till 100% som en integrerad modul i D365. Kostnaden för att lägga till ytterligare processer på AOS-servrarna bör dock tas med i beräkningen.

Docentric erbjuder många av samma funktioner som Lasernet när det gäller att hantera och utforma rapporter. Det finns dock ingen möjlighet att ansluta till externa datakällor eller överföra filer via t.ex. Internet. FTP eller HTTP(s). Anslutningar till infrastrukturkomponenter som e-postservrar och lagringsenheter görs inom D365.

Docentric tillhandahåller inte ett verktyg för automatisk testning av rapporter och har kostnader i form av en licensavgift baserad på olika parametrar i D365.

Streamserve

Effektiv hantering av kundkommunikation

StreamServe, nu en del av OpenText-portföljen, är en plattform för hantering av kundkommunikation på företagsnivå (CCM). Programvaran utmärker sig genom att leverera personlig och interaktiv kundkommunikation över olika kanaler. StreamServes styrka ligger i dess skalbarhet och förmåga att hantera stora volymer dokument, vilket gör det lämpligt för stora företag med komplexa kommunikationsbehov.

Interform

Enkelhet och flexibilitet

Interform är en lösning för dokumentautomatisering som är känd för sin enkelhet och flexibilitet. Den riktar sig till företag i alla storlekar och branscher genom att erbjuda redigerbara mallar och integrationsmöjligheter. Interform fokuserar på att optimera dokumentprocesser och minska manuellt arbete i skapandet och distributionen av dokument.

Bottomline

Skräddarsytt för finansinstitut och företag

Bottomline Technologies erbjuder ett brett utbud av finansiella teknologilösningar, inklusive dokumentautomatisering. Deras lösningar är skräddarsydda för finansinstitut och företag och hjälper dem att effektivt hantera finansiella dokument, betalningar och andra finansiella processer. Bottomline utmärker sig med sin expertis inom säkra finansiella transaktioner och efterlevnad av regler.

Docs42

Datamining och analytiska funktioner

Docs42 är en dokumenthanterings- och automatiseringslösning som fokuserar på intelligens och dataanalys. Den möjliggör att extrahera insikter från dokument med hjälp av avancerad datamining och maskininlärningsteknik. Docs42 är lämpligt för organisationer som vill maximera värdet av sina dokument genom att omvandla dem till användbar information.

Vilken Lösning Ska Du Välja?

Var och en av lösningarna är lämplig för specifika affärsscenarier. Valet beror på ditt företags unika behov och mål. Kontakta oss, och låt oss genomföra en kostnadsfri föranalys för att hjälpa dig att avgöra om Docentric, StreamServe, Interform, Bottomline eller Docs42 är den rätta lösningen för era behov.

Niels Pedersen, Country Manager – Sverige