Subscribe to our newsletter!

Lasernet till SAP

Effektivisera, systematisera och förbättra ditt företags interna processer

Output Management till SAP

Det finns många sätt att hantera dokument i SAP – men alla ger inte samma värde.

Med en ISV-lösning för dokumenthantering, som Lasernet för SAP från Tabellae, kan du:

 • undvik att koda dokument och rapporter direkt i SAP-systeme
 • skapa, utforma och formatera dokument och rapporter med hjälp av dra och släpp-teknik
 • få en branschrelaterad lösning med era egna standarder och baserad på ert företags utmaningar på marknaden datakvalitet, ISO-standarder och mycket mer.

Erkänd programvara för dokumenthantering i SAP

Tabellae erbjuder en av marknadens mest välrenommerade Output Management-lösningar – ett integrerat standardprogram som ersätter scripting direkt i ERP-systemet.

Lasernet är Nordens mest utbredda standardprogram för output och används av mer än 2 500 företag på världsplanför att designa, formatera och distribuera utgående dokument, rapporter och utskrifter som t.ex. fakturor, offerter, plocksedlar och etiketter.

Enkel dokumenthantering i SAP

Lasernet passar perfekt för SAP-projekt till att:

 • Få lokala anpassningar och uppfylla lagkrav
 • Få lokala XML- och EDI-format
 • Hantera designändringar snabbt och enkelt
 • Integrera ingående fakturor i SAP-arbetsflödet
 • Minimera priset för dokument i SAP
 • Hantera SAP-format som IDOC, RDI, XSF, XDF, XPF

Så här fungerar Lasernet för SAP

Vi har implementerat Output Management-lösningar för SAP at:

Undvik kodning av dokument i SAP

Med Lasernet för SAP förblir ERP en standardlösning. Detta beror på att dokumenthantering inte längre kräver kodning – alla data skickas till Lasernet, som hanterar dina processer.

Det är dyrt att själv koda dokument
SAPs integrerade Output Management-funktion har normalt stora funktionella begränsningar, är komplex, oflexibel och tidskrävande att administrera. Med Lasernet Output Management för SAP får du följande fördelar:

 • Ingen skriptning av rapporter och dokument i SAP
 • Lägg inte till nya data i Lasernet som i SAP – via dra och släpp-teknik placeras data enkelt i rapportdesignen
 • Sätt dokument i produktion utan att vänta på SAP
 • Rapportdesign går inte förlorad vid uppgradering, eftersom det inte finns några direkta skript i SAP

Effektiv integration med SAP

Integration med SAP kan göras på ett antal olika sätt, inklusive XML, IDOC, RDI och SAPScript. Oavsett om du använder lokala eller globala inställningar ger Lasernet för SAP tillgång till enkel dokumentutveckling och underhåll.

Lösningen kan startas för att tillgodose behoven i ett enskilt land och sedan lanseras globalt.

Oavsett vilken version av SAP din organisation använder, kan du dra nytta av Lasernet Output Management. Lasernet stöder integration till:

 • SAP S/4HANA Cloud
 • SAP Business ByDesign
 • SAP Business One
 • SAP R/3
Är Lasernet rätt för dig?

Kontakta mig för att boka en kostnadsfri föranalys för att ta reda på om Lasernet är den optimala lösningen för dig.

Niels Pedersen, Country Manager – Sverige