Subscribe to our newsletter!

Input Management

Effektiv løsning til indgående dokumenter – Fra tidskrævende, manuel håndtering til automatisk håndtering af indkommende bilag som fakturaer og ordrer

Automatiser bogholderiet

Hovedparten af det manuelle arbejde i bogholderiet kan automatiseres, hvis man har den tilgængelige teknologi og det korrekte datagrundlag.

Tabellaes Input Management løsning giver:

 • Lavere bogføringsomkostninger
 • Færre fejl
 • Tidsbesparelser ved bilagshåndtering

Det er ikke kun indgående leverandør- og kreditorfakturaer samt ordrer, der kan automatiseres. Det kan også være følgesedler med underskrifter og kvitteringer for varemodtagelse.

Ny bogføringslov

1. januar 2024 trådte den nye bogføringslov i kraft, der stiller krav til, at danske virksomheder skal understøtte digital bogføring fra 1. juli 2024.

Tabellaes input management løsning kan anvendes til godkendte digitale bogføringssystemer, som f.eks. Dynamics 365 FO og Business Central. Løsningen hjælper dig med at blive compliant, håndtere dine indgående bilag korrekt og leve op til de gældende lovkrav til bl.a. bilagsopbevaring.

Automatisering af indgående dokumenter er en god business case

Jo flere dokumenter, jo bedre business case. Uanset om du har 10.000 eller 100.000 fakturaer pr. år, er omkostningen den samme. Prisen er uafhængig af antal transaktioner, da softwaren ikke har klikafgift.

Softwaren er attraktiv prismæssigt for virksomheder med flere regnskaber, datterselskaber og/eller mange bilag, typisk mere end 10.000 pr. år.

Flere virksomheder har fået øjnene op for den gode business case ved at automatisere indkommende dokumenter:

 • det sparer tid
 • reducerer risikoen for fejl ved manuel håndtering
 • giver en bedre kvalitet på kortere tid

Input løsning med mange anvendelsesmuligheder

Lasernet Input Management er til alle indgående dokumenter – ikke kun fakturaer.

Flere virksomheder bruger Lasernet til automatisk håndtering af indgående ordrer og leverandørfakturaer samt:

 • Modtage fakturaer i alle formater (Papir, PDF, XML og EDI )
 • Modtage og automatisere indgående ordrer fra kunder
 • Udtage eller afløfte data fra fakturaer/ordrer og integrere disse med virksomhedens Workflow eller ERP system.

Input Management løsning til fast pris

Med 3 trin håndterer Tabellae alt omkring implementeringen, vi klarer integrationen til alle typer workflows og ERP-systemer samt sørger for at gøre jer klar til at komme i gang. Det kalder vi for vores fastpris Best Practice Implementeringspakke til vores Input Management løsning:

 • Implementering: 2 dages analyse af jeres setup og installation af software til Input Management
 • Best Practice grundopsætning: til to regnskaber og mapping af 40 fakturatemplates
 • Træning: 2 dages uddannelsesforløb for relevant personale
Sådan anvender vores kunder
Lasernet Input Management
Carsten Lund Sørensen, Økonomichef, Bagger-Sørensen

“Som økonomichef er det ret attraktivt i en business case, at Lasernet ikke afregnes efter forbrug. Vi kan udvikle os, mens abonnementsprisen vil være ens uanset antal fakturaer pr. år”

 

Allan Johansen, IT-tekniker, Indeks Retail

”Vores leverandører sender fakturaerne som papirkopier og PDF’er. Heldigvis kan vi klare begge dele uden en masse manuelt besvær – også selvom vi behandler dokumenter fra flere forskellige kæder og skal fakturere de enkelte butikker”

Ole Aggerholm, IT-direktør, Trimco Group

”Med scanning og udtræk af data fra fakturaer har vi taget et stort skridt i retning af at effektivisere vores indgående dokumentbehandling hos Trimco. Det er et stort projekt, men også utrolig spændende på grund af de store besparelser, det muliggør”

Automatiseret ordreproces

Med Lasernet kan hele ordreprocessen automatiseres. I mange virksomheder modtages ordrer af mange forskellige kanaler (telefon, e-mail, fax, papir) og i mange forskellige formater (Excel, WEB, XML, rå tekst) til manuel indtastning i jeres ERP-system.

Understøtter alle formater af indgående dokumenter

Lasernet kan modtage alle dataformater fra ERP-systemer. Når en ordre modtages, leveres denne direkte ind i en ordrekladde i ERP-systemet.

Ved at modtage kundernes fakturaer elektronisk kan Lasernet læse disse ind i ERP- eller fakturagodkendelsessystemet – i alle elektroniske dataformater med eller uden brug af OCR-teknologi. Derved får I en langt mere automatiseret og mindre fejlbehæftet proces med indgående fakturaer.

Sådan virker Lasernet Input Management

Få indgående bilag igennem som I vil

Mange af vores kunder oplever, at deres ERP-system ikke efterlever virksomhedens behov omkring håndtering af indgående fakturaer og ordrer.

Med softwaren Lasernet er Tabellae i stand til at køre indgående dokumenter igennem flowet på en helt anden måde, end vi gør i standard – og så endda elektronisk.

Vores værktøj og erfaring gør, at vi aldrig siger nej til en opgave. Uanset hvordan dine forretningsdokumenter skal indlæses og hvilket format de skal indlæses i, kan vi hjælpe.

Aflæsning af indgående dokumenter, der IKKE er standard

Aflæsning af fakturaer er en proces, som alle inputsystemer kan klare. Håndterer du andre indgående dokumenter, som RFQ-dokumenter, ordrefiler og følgesedler, kan du dog få problemer. Mange Input løsninger kan ikke håndtere disse dokumenter, fordi det ikke er fakturaer. De kræver en anden form for aflæsning, end den der findes i standard inputløsninger – og det kan Tabellae håndtere.

Scanning og afløftning af data på labels
Lasernet Input Management kan også håndtere labels. Tabellae har udviklet en løsning, hvor vi vha. Lasernet kan scanne en stregkode, afløfte dennes data og herefter sende det videre. Det giver en større fleksibilitet for jer som virksomhed, da I problemfrit kan modtage flere filformater.

Få kvalitetstjek af jeres indgående dokumenter

Opererer I en branche, hvor nøjagtigheden af data er en afgørende parameter for virksomhedens drift eller I har en række kvalitetskrav, som jeres indgående bilag skal efterleve?

I så fald kan man køre virksomhedens indgående dokumenter igennem et kvalitetstjek med Lasernet.

Hvis jeres dokumenter skal igennem et kvalitetstjek inden indlæsning, kan Lasernet sikre, at det kun er de korrekte dokumenter, der kommer igennem. Dét sikrer, at I kun får indlæst de dokumenter og data i jeres ERP-system, der lever op til jeres kvalitetskrav.

Få en gennemgang af Lasernet Input Management

Vil du høre mere om mulighederne med Lasernet Input Management fra Tabellae, og hvordan vi kan hjælpe din virksomhed?

Send mig en mail, så kontakter jeg dig for at finde et tidspunkt til en rådgivningssession, der passer dig.

Lennart Garbarsch, Partner