Subscribe to our newsletter!

Tilbage til alle årsager

Økonomiske årsager

Overhold estimaterne

Output Management er et lille, men risikofyldt område, der kan få ERP-projektets timeforbrug til at løbe løbsk. ERP-dokumenter undervurderes nemlig nemt, hvorved risikoen for fejl og lappeløsninger løsninger.

Dokumentdelen uden Tabellae:

 1. tager typisk ca. tre gange længere tid end estimeret
 2. løber op i flere hundrede timers ekstra omkostninger som kunne have været undgået
 3. kræver oftest flere mindre ‘løsninger’ for at dække alle dokumentbehov (hvilket giver flere løsninger at vedligeholde)

Gå live inden for tid og budget
Tabellae gør dokumentdelen af ERP-projektet forudsigeligt. Dermed bliver totalprojektet lettere at tidsestimere, tid og økonomi holdes på sporet, og projektet går live inden for aftalt tid og scope.

Kort tilbagebetalingstid

Dokumenthåndtering med Tabellae er en økonomisk god business case. Omkostningerne til udveksling og udvikling af dokumenter reduceres markant. Det giver en kort tilbagebetalingstid som typisk er langt under et år.

Return of Investment (ROI) er særlig hurtig, hvis én af følgende faktorer er opfyldt:

 • Man får nye produkter, markeder eller visuel identitet
 • Man har forretning i flere lande, markeder eller enheder
 • Man har forskellige dokumenter til forskellige modtagere med forskellige krav, fx fordi:
  • Forretningsbehovene ændrer sig
  • Love og standarder ændrer sig
  • Virksomhedsstruktur ændres, eller man frasælger, fusionerer eller opkøber (M&A)

Hurtigere daglige arbejdsgange

Det rette værktøj gør ERP-implementering hurtigere og efterfølgende dokumentvedligehold nemmere – og også selv om du ikke er fra IT.

Det bliver væsentligt hurtigere at oprette, udvikle, vedligeholde og distribuere forretningsdokumenter. Fx ordrebekræftelser og fakturaer til individuelle krav og ændrede behov. De løbende besparelser i tid og konsulentudgifter akkumuleres og kan dermed frigøre ressourcer  til andre fokusområder i forretningen.

Ingen overraskelser

ERP-dokumenter kan være overraskende komplekse og tidskrævende. Ved at bruge Tabellae løber tidsforbruget til dokumentdelen ikke løbsk. Du kan regne med det estimerede tidsforbrug, hvilket minimerer risici og giver en bedre dækningsgrad på projektet.

I samarbejdet med Tabellae kan du se frem til:

 • Ugentlig rapportering ift. timeforbrug og fremdrift
 • Fuld gennemsigtighed i forbrug
 • Samarbejde hele vejen

Mange anvendelsesområder

Anvendelsesområderne for en Document Management løsning er mange og forskelligartede. Det gør investeringen til en fantastisk business case. 

Mange af vores kunder bliver ved med at opdage nye udfordringer, der kan løses med en Output Management løsning. De er overraskede over hvordan dokumenthåndtering kan bruges til at løse selv komplekse udfordringer på tværs af forretningsprocesser, og fortæller, hvordan det er en ‘gave, der bliver ved med at give’.

Få beregnet jeres business case

God Output Management giver reduktion i omkostninger, øget effektivitet, fejlminimering og bedre ressourcestyring.

Kontakt os for at få en vurdering af jeres forventede investeringsbehov, tilbagebetalingstid og løbende besparelser ved hhv. Lasernet, SSRS og Microsoft Configurable Business Document.

Lennart Garbarsch, Partner