Subscribe to our newsletter!

Dataudveksling med webservice-modul

Gør dataudveksling og -behandling mellem forskellige systemer hurtig og sikker med webservice-modul.

Undgå tidskrævende dataudveksling mellem systemer

Har I gamle systemer, der ikke kan tale sammen? Eller bruger I for meget tid på at kode i fx PowerShell for at få forskellige systemer til at tale sammen?

Det er en tids- og ressourcekrævende arbejdsproces – og den kan heldigvis effektiviseres. Hvis I allerede har Lasernet, kan I udnytte det til at udveksle data internt mellem IT-systemer og eksternt mellem partnere og kunder.

Der er rigtig mange virksomheder, som har ’hjemmelavede’ IT-systemer. Det kan skyldes virksomhedsfusionering, eller fordi de har haft kreative udviklere på, der tænker i nu-og-her løsninger. Hvis systemerne kan udveksle data via en webservice, er det ikke sikkert, at de taler sammen.

Webservice-modul effektiviserer dataudveksling

Meget kommunikation i dag sker via webservices (API), der står klar til at udveksle data med andre webservices på tværs af IT-systemer.

Også her kan I bruge Lasernet til at kommunikere mellem dem – også op mod et større system, fx et ERP-system, der har behov for data fra andre systemer.

Lasernet sættes op til at ’lytte’ til andre systemer og levere data til det primære system. Det er ekstremt fleksibelt og kræver kun nogle få klik at lave en webservice, man kan kommunikere med.

Tabellaes webservice-modul muliggør, at I kan sende og modtage data mellem systemer. Med et webservice-modul kan vi publicere en webservice, så I kan sende data til os via en ekstern port, fx vedr. produktionsordrer.

Udveksle data mellem alle systemer

Når vi taler om webservices, er Lasernet særdeles anvendelig som Middleware, der ligger mellem et operativsystem og de programmer, der kører på det.

Med få klik kan du publicere et sikret, aktivt lyttende webservice API, som både kan sende og modtage data, til og fra omverdenen – både internt på jeres netværk og eksternt på internettet. Lasernet kan også kommunikere med eksisterende API’er, enten baseret på en ”trigger” eller timer.

Sammen med Lasernets fleksibilitet ift. datahåndtering er det næsten kun fantasien, der sætter grænser; både ift. kommunikation med kunder og partnere, men også når ældre systemer skal kunne tale sammen med minimal forsinkelse.

Hurtig og sikker dataudveksling

Lasernets webservices lytter hele tiden på de valgte porte. I samme splitsekund som Lasernet modtager data, behandles det som et job. Der er frie muligheder inden for Lasernet til at behandle dataen, fx kan vi: uploade det i SharePoint, generere pdf’er eller genere data, som vi kan lægge i databaser i kundens ERP-system.

Høj sikkerhed ved dataudveksling

Når der udveksles data mellem Lasernet og andre systemer, kan man opsætte authentication. Modtageren skal da autentificere sig selv for at kommunikere med webservicen. Hertil sender vi en nøgle afsted og en datapakke med information om det, vi skal levere videre. Det sikrer, at kun den rette data fra en godkendt afsender, distribueres.

Få en gennemgang af anvendelsmulighederne

Vil du høre mere om anvendelsesmulighederne med en Document Management løsning fra Tabellae, og hvordan vi kan hjælpe din virksomhed?rnrnSend mig en mail, så kontakter jeg dig for at finde et tidspunkt til en rådgivningssession, der passer dig.

Lennart Garbarsch, Partner