Subscribe to our newsletter!

Datautveksling med webtjenestemodul

Gjør datautveksling og -behandling mellom ulike systemer rask og sikker med webtjenestemodulen.

Unngå tidkrevende utveksling av data mellom systemer

Har du gamle systemer som ikke kan snakke sammen? Eller bruker du for mye tid på å kode i for eksempel PowerShell for å få ulike systemer til å snakke sammen?

Det er en tidkrevende og ressurskrevende arbeidsprosess – og heldigvis kan den effektiviseres. Hvis du allerede har Lasernet, kan du bruke det til å utveksle data internt mellom IT-systemer og eksternt mellom partnere og kunder.

Mange selskaper har “hjemmelagde” IT-systemer. Det kan skyldes sammenslåinger eller at de har ansatt kreative utviklere som tenker i nå-og-her-løsninger. Selv om systemene kan utveksle data via en nettjeneste, er det ikke sikkert at de snakker sammen.

Webtjenestemodul effektiviserer datautvekslingen

Mye av kommunikasjonen i dag skjer via webtjenester (API) som er klare til å utveksle data med andre webtjenester på tvers av IT-systemer.

Også her kan du bruke Lasernet til å kommunisere mellom dem – også med et større system, for eksempel et ERP-system som trenger data fra andre systemer.

Lasernet er satt opp til å “lytte” til andre systemer og levere data til det primære systemet. Det er ekstremt fleksibelt og tar bare noen få klikk å opprette en nettjeneste du kan kommunisere med.

Tabellaes webservicemodul gjør det mulig å sende og motta data mellom systemer. Med en webtjenestemodul kan vi publisere en webtjeneste slik at du kan sende data til oss via en ekstern port, f.eks. for produksjonsordrer.

Utveksle data mellom alle systemer

Når det gjelder webtjenester, er Lasernet spesielt nyttig som mellomvare mellom operativsystemet og applikasjonene som kjører på det.

Med bare noen få klikk kan du publisere et sikkert, aktivt lyttende nettjeneste-API som kan sende og motta data til og fra omverdenen – både internt i nettverket og eksternt på Internett. Lasernet kan også kommunisere med eksisterende API-er, enten basert på en utløser eller en timer.

I tillegg til Lasernets fleksibilitet når det gjelder datahåndtering, er det bare fantasien som setter grenser, både når det gjelder kommunikasjon med kunder og partnere, men også når eldre systemer må snakke sammen med minimal forsinkelse.

Rask og sikker datautveksling

Lasernets nettjenester lytter kontinuerlig på de valgte portene. I det øyeblikket Lasernet mottar data, behandles de som en jobb. Det finnes gratis alternativer i Lasernet for å behandle dataene, for eksempel kan vi laste dem opp til SharePoint, generere PDF-filer eller generere data som vi kan legge inn i databaser i kundens ERP-system.

Høy sikkerhet ved utveksling av data

Når du utveksler data mellom Lasernet og andre systemer, kan du konfigurere autentisering. Mottakeren må deretter autentisere seg for å kunne kommunisere med nettjenesten. For å gjøre dette sender vi en nøkkel og en datapakke med informasjon om hva vi skal levere. Dette sikrer at bare de riktige dataene fra en autorisert avsender distribueres.

Få en oversikt over applikasjonene

Vil du vite mer om mulighetene som ligger i å bruke en dokumenthåndteringsløsning fra Tabellae og hvordan vi kan hjelpe virksomheten din? Send meg en e-post, så kontakter jeg deg for å avtale et tidspunkt for en rådgivningssamtale som passer deg.

Tim Janum, Acoount Manager