Subscribe to our newsletter!

Application Management Services (AMS)

Udvikling og forebyggelse

Tabellae tilbyder en række proaktive services, der forebygger dyre nedbrud, stabiliserer driften og forenkler administrationen.

Forretningsdokumenter er essentielle for at holde en forretning kørende. Små driftsforstyrrelser som udskriftsproblemer eller en rapport, der stopper med at virke, kan have stor påvirkning. Hyppige Cloud-opdateringer øger desuden behovet for planlægning, koordinering og kontinuerlige tests.

Application Management Service afdeling

Tabellaes AMS afdeling supporterer drift og udvikling af jeres eksisterende set up. Opgaver er fx:

 • Udvikling og opgraderinger med henblik på at forbedre jeres løsning yderligere
 • Vejledning og rådgivning
 • Oversigt over jeres løsning og dens performance

Release Planning

Release Planning dækker bl.a. over planlægningsassistance i forbindelse med systemopgraderinger.

Forventede fordele, risici og fejlrettelser i kommende softwareversioner, præsenteres i relation til din installation. Baseret på din valgte ERP-opgraderingscyklus koordineres de anbefalede versioner af fx Lasernet og Lasernet Connector i et rullende årshjul.

Planlægningsassistance forhindrer dyre overraskelser, understøtter din “Evergreen”-strategi og den kontinuerlige forretningsudvikling.

Automatisk overvågning

Med løbende, automatisk monitorering giver Tabellae jer besked ved uhensigtsmæssige hændelser. Fx.

 • Risikovurdering og beredskabsplaner
 • Sundhedstjek
 • Hændelses- og ‘trigger’-alarmer
 • Dedikeret Service Delivery Manager
 • Planlægning og overvågning af service- og supportopgaver samt tildeling af ressourcer
 • Månedlig hændelsesrapportering

Hvad er Application Management Services?

Application Management Services er tredjepartsydelser, der dækker vedligeholdelse, versionskontrol og opgraderinger af document management softwaren fra vugge til grav. Vi leverer AMS for at hjælpe din forretning med løbende at udvikle, forbedre og opdatere jeres løsning ift. jeres virksomhedsbehov.

Vi maksimerer din investering i dokumenthåndteringsløsningen med en række Application Management Services (AMS), f.eks:

 • Release planning for at planlægge og koordinere frigivelsen af nye softwareversioner eller opdateringer samt sikre, at de rette test- og implementeringsprocedurer følges.
 • Overvågning af document management softwarens ydeevne og pålidelighed for at identificere og håndtere eventuelle problemer proaktivt.
 • Automatiserede tests, der hjælper dig med at overvåge og håndtere performance- og proceshændelser.
 • Sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine forretningsdokumenter og tilknyttede data mod uautoriseret adgang, brud eller cybertrusler.
 • Upgrade management til at implementere ændringer, f.eks. konfigurationsændringer eller opgraderinger, samtidig med at forstyrrelser af forretningsdriften minimeres.

Automatiserede Tests

Tabellae tilbyder automatiserede enkelt- og batchvise tests, herunder assistance til opsætning af check points samt gennemgang af generelt testmateriale til Lasernet D365 F&O dokumenter og rapporter.

Automatiske tests øger både kvantitet og kvalitet, og forenkler test opgaven i et konstant foranderligt systemmiljø. Vores automatiserede tests har flere anvendelsesscenarier:

 • Overvågning af ydeevne
 • Fejlmeddelelser
 • Procesfejl eller hændelser
 • Andet

Forebyggende dokumentsikkerhed

For at forebygge svindel, ransomware og nedbrud, tilbyder Tabellae en række dokumentsikkerhedsmuligheder. Fx.

 1. Arkivering i ikke-modificerbart format (PDF/A)
 2. Digital signatur på faktura
 3. Passwordbeskyttelse (evt. af store fakturaer)
 4. Trigger Alerts på vitale dataændringer i D365 F&O
 5. Sikkerhed på forsendelser
Vil du høre mere om en AMS-aftale?

Hvis du vil øge jeres driftsstabilitet efter go-live, kan du få stor glæde af vores Applications Management Services.

Med en AMS-aftale får du en proaktiv løsning, der sikrer, at eventuelle udfordringer bliver håndteret, før de bliver til problemer. Vores AMS-aftale tilpasser sig desuden jeres forretningsmæssige udvikling, hvor behov og mål naturligt ændrer sig over tid.

Steffen Meyer, Partner Account Manager