Subscribe to our newsletter!

Kundesaker
Trimco Group

“Vi har forbedret merkevarebyggingen vår og fått fornøyde interessenter med Lasernet.”

Trimco ønsket å håndtere og distribuere forretningsdokumenter på en effektiv måte, slik at de oppfylte mottakerens krav til format, felt- og dataplassering osv.

Om Trimco

Trimco er en av verdens ledende leverandører av identitetsmarkedsføring for motemerker, inkludert hang tags, emballasjeløsninger og butikkdekorasjoner.

Selskapet har 400 ansatte globalt. Konsernets ERP-system er Microsoft Dynamics AX 2012.

Profesjonell merkevarebygging i AX 2012

“Når vi sender ut en bestilling eller faktura, må dokumentet signalisere høy kvalitet, akkurat som produktene våre gjør. Derfor må den ha en fin layout som viser at vi er et kvalitetsbevisst selskap”, forklarer Ole Aggerholm, IT-direktør i Trimco.
“Dessverre løser ikke ERP-systemet vårt, Microsoft Dynamics AX 2012, denne oppgaven på en fornuftig måte. I stedet bruker vi Lasernet til å formatere og distribuere for eksempel fakturaer, kontoutskrifter, ordrer og plukksedler, slik at de fremhever varemerket vårt akkurat slik vi ønsker.”

Dokumenthåndtering uten begrensninger

Lasernet brukes også til å tilpasse innholdet til mottakerens ønsker. “Sluttkundene våre, fabrikkene, er lokalisert over hele verden med svært ulike krav til hvordan data skal inkluderes i for eksempel en faktura og hvor data skal plasseres på papiret.

Dokumentene tilpasses kundens behov basert på kundekartet i Dynamics AX. En kunde i Tyrkia mottar for eksempel fakturaer på tyrkisk og med flere opplysninger enn det som er standard fordi myndighetene krever det.

Dette gjelder ikke bare datafeltene, men også logoen og andre illustrasjoner som kan brukes på dokumentet. Det meste av tilpasningsarbeidet med Lasernet gjøres av Tabellae fordi Trims IT-avdeling ikke har hatt tid. Men det er lett å gjøre det selv”, understreker Ole Aggerholm.

“Vi har nå en flott plattform med Lasernet, og løsningen kan brukes i mange sammenhenger.”

Ole Aggerholm, IT director, Trimco

Resultater

  • Effektiv merkevarebygging
  • Dokumenter av høy kvalitet
  • Enkel distribusjon av dokumenter
  • Enkel tilpasning på den måten og i det formatet som kunden eller forretningspartneren spesifiserer
  • Fremtidsrettet grunnlag for integrering av enda mer selvbetjeningstjenester

Brukes til flere fremtidige prosjekter

Disse output-løsningene er bare det første skrittet med Lasernet, sier Lars Jakobsen: “Vi har nå en flott plattform med Lasernet og mange nye ideer. Løsningen kan brukes i så mange tilfeller, og det neste prosjektet vi vurderer å gå videre med, er automatisk behandling av fakturaer fra leverandørene våre.”

Et annet prosjekt er en tett integrasjon mellom AX 2012, Lasernet og Trimmos B2C-nettsted, der mer enn 99 % av alle bestillinger kommer inn. Her kan kundene nå se alle utestående og betalte fakturaer og få en oppdatert oversikt. Så planene er mange.

God forretningspartner

Samarbeidet har vært veldig bra”, forklarer Ole Aggerholm. “Vi har vært i tett kontakt med Tabellae og Formpipe. De kan produktet sitt til fingerspissene, har alltid svart umiddelbart og har aldri hatt en dårlig unnskyldning når noe ikke har fungert. De er på tå hev for kundene sine, akkurat som vi er, så vi har mye til felles når det gjelder kunderelasjoner.”