Subscribe to our newsletter!

Kundcase
Trimco Group

“Vi har förbättrat vårt varumärke och fått nöjda intressenter med Lasernet”

Trimco ville på ett effektivt sätt hantera och distribuera affärsdokument så att de uppfyllde mottagarens krav på format, fält- och dataplacering m.m.

Om Trimco

Trimco är en av de ledande globala leverantörerna av identitetsmarknadsföringsartiklar för modevarumärken, inklusive hängmärken, förpackningslösningar och butiksdekorationer.

Företaget sysselsätter 400 personer globalt. Koncernens ERP-system är Microsoft Dynamics AX 2012.

Professionellt varumärke i AX 2012

“När vi skickar ut en order eller faktura måste dokumentet signalera hög kvalitet, precis som våra produkter gör. Därför måste den ha en snygg layout som visar att vi är ett kvalitetsmedvetet företag”, förklarar Ole Aggerholm, IT-direktör på Trimco.
“Tyvärr löser inte vårt affärssystem, Microsoft Dynamics AX 2012, den här uppgiften på ett vettigt sätt. Istället använder vi Lasernet för att formatera och distribuera t.ex. fakturor, kontoutdrag, order och plocksedlar så att de betonar vårt varumärke precis som vi vill att de ska göra.”

Dokumenthantering utan begränsningar

Lasernet används också för att anpassa innehållet efter mottagarens önskemål. “Våra slutkunder, fabrikerna, finns över hela världen med mycket olika krav på hur data ska inkluderas i till exempel en faktura och var data ska placeras på papper.

Dokumenten skräddarsys för att passa kundens behov baserat på kundkartan i Dynamics AX. Till exempel får en kund i Turkiet fakturor på turkiska och med fler uppgifter än vad som är standard eftersom myndigheterna kräver det.

Detta gäller inte bara datafälten, utan även logotypen och alla andra illustrationer som kan appliceras på dokumentet. Det mesta av anpassningsarbetet med Lasernet görs av Tabellae eftersom Trimmos IT-avdelning inte har haft tid med det. Men du kan lätt göra det själv”, betonar Ole Aggerholm.

“Vi har nu en bra plattform med Lasernet och lösningen kan användas i så många fall”

Ole Aggerholm, IT director, Trimco

Resultater

  • Effektiv varumärkesprofilering
  • Dokument av hög kvalitet
  • Enkel distribution av dokument
  • Enkel anpassning till det sätt och format som kunden eller affärspartnern anger
  • Framtidssäkrad grund för att integrera ännu mer självbetjäning

Används för flera framtida projekt

Dessa outputlösningar är bara det första steget med Lasernet, säger Lars Jakobsen: “Vi har nu en bra plattform med Lasernet och har många nya idéer. Lösningen kan tillämpas i så många fall, och nästa projekt som vi överväger att gå vidare med är automatisk bearbetning av fakturor från våra leverantörer.”

Ett annat projekt är en tät integration mellan AX 2012, Lasernet och Trimmos B2C-webbplats, där mer än 99% av alla beställningar kommer in. Här kan kunderna nu se alla sina utestående och betalda fakturor och få ett uppdaterat kontoutdrag. Så planerna är många.

Bra affärspartner

Samarbetet har varit riktigt bra”, förklarar Ole Aggerholm. “Vi har haft nära kontakt med Tabellae och Formpipe. De kan sin produkt till fullo, har alltid svarat omedelbart och har aldrig haft en dålig ursäkt när något inte fungerade. De är på tårna för sina kunder, precis som vi är, så vi har mycket gemensamt när det gäller kundrelationer.”