ERP – Börja med den sista först!

Tänk om du kunde starta ett ERP-projekt med “resultatet” på förhand?

Den enkla eller stora ERP-lösningen?

Kundorienterade dokument är ett av de mest synliga resultaten av en framgångsrik ERP-implementering. Det är också ett oerhört viktigt resultat, för utan etiketter – inga försändelser och utan fakturor – inget kassaflöde och ingen likviditet.

Ofta är det ett ganska förbisett område som i vissa fall inte är redo för den första UAT och go-lives. I sådana fall kan det öka riskerna i alla ERP-projekt:

  • förseningar
  • dyra och oflexibla lösningar
  • dålig kvalitet

“Partnerval är viktigare än produktval”

Herbert Nathan

Det finns mycket att göra i ett ERP-projekt

Ofta finns det också många deltagare i ett projekt – både interna och externa. Alla har olika kompetenser, men samma syfte.

Att använda projektdeltagare (från ERP-leverantören eller internt) för uppgifter som de inte har utfört många gånger tidigare kan ofta leda till förseningar och budgetöverskridanden.

Det finns många verktyg för att skapa ERP-dokument, inklusive Word – men det är inte många som är medvetna om de krav och villkor som är viktiga när det gäller innehåll och distribution.

“Även det sämsta verktyget med den bästa kompetensen är bättre än dålig kompetens med rätt verktyg”

Lennart Garbarsch, Partner, Tabellae

Börja med ett dokumentpaket för Fast Track

Fråga alltid din ERP-leverantör om de har rätt erfarenhet
Om de har kunskap är det bra – men kunskap + erfarenhet = kompetens, och det förtjänar ditt ERP-projekt.

Ett Best Practice-paket innehåller de viktigaste kunddokumenten från dag 1. Dessutom kan ni börja med ett Fast Track-paket, som ofta är 60-70% redo för den slutliga kundorienterade leveransen, som också inkluderar know-how. De flesta ERP-leverantörer har tillgång till ett sådant paket i samband med Dynamics 365 FO och BC samt SAP.

Lyckligtvis är tiden då man kodade kunddokument i ERP-systemet förbi för de flesta konsultföretag, som behöver sina konsulter till andra ERP-uppgifter.

Affärsdokument är komplexa

Flera av våra konsulter har arbetat med ERP-dokument i mer än 25 år, och det blir allt lättare. Men världen har blivit mycket mer komplex när det gäller kundkrav, internationella krav, dokumentformat osv.

“Jag känner inte en enda person som har ALL rätt kompetens”, säger Lennart Garbarsch.

Men med rätt ERP-leverantör, rätt team och rätt verktyg går du en mycket spännande och givande tid till mötes. Grattis till ert beslut att byta till ett modernt, kompatibelt och strömlinjeformat ERP-system!

Tillbaka till artiklar