Subscribe to our newsletter!

SQL Server Reporting Services (SSRS)

Microsofts kostnadsfria inbyggda verktyg för enkla finansieringsprojekt

SQL Server Reporting Services: För avancerad dokumenthantering med kodning

Microsoft SQL Server Reporting Services, även känt som SSRS, används för att koda ERP-rapporter som offerter, order och fakturor i standard Dynamics.

SSRS är Microsofts inbyggda serverbaserade dokumenthanteringsverktyg. Den hanteras via en webbläsare och kan skapa och leverera olika interaktiva och tryckta rapporter.

Verktyget är användbart när det finns mycket få externa rapporter med mindre variationer.

Vad kan du göra med SSRS?

SSRS gör det möjligt att utforma, producera och utveckla formaterade rapporter med datatabeller, grafer och diagram. Den består av fem huvudkomponenter:

  1. Reporting Services: Interagerar med andra komponenter och spelar en avgörande roll vid databehandling, implementering etc.
  2. Reporting Server: Två databaser, kallade rapportserver och rapportserver tempdb, lagrar rapporternas definitionsdata.
  3. Report Manager: Webbaserad applikation som interagerar med rapportserverns webbtjänster och möjliggör visning av rapporternas data och administration.
  4. Report Designer: Detta är ett publiceringsverktyg som hostas av Business Intelligence Development Studio (BUDS) eller Visual Studio och som används för att skapa, anpassa och distribuera SSRS-rapporter.
  5. Report Builder: Rapportpublicering sker på kundens dator, där ad hoc-rapporter för slutanvändare skapas via drag-och-släpp-funktionalitet. Report Manager har tillgång till den.

SSRS används vanligtvis av ERP-konsulter eller interna resurser som själva kan koda och underhålla affärsdokument.

Microsofts inbyggda verktyg, SSRS, är perfekt för affärsdokument:

  • med en fast, minimalistisk layout
  • optimerad för utskrift av PDF- och Word-filer
  • som endast finns i ett fåtal varianter
Är SSRS rätt för dig?

Få en kostnadsfri föranalys för att säkerställa att du får rätt programvarukomponent för jobbet.

Få en lösning som varken är för liten eller för stor, utan som passar ditt projekt. Kontakta mig för att boka tid för en föranalys där ni får veta mer om huruvida Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) är optimalt för er.

Niels Pedersen, Country Manager – Sverige