Subscribe to our newsletter!

‘Best of Suite’ eller ‘Best of Breed’?

Skal du velge en enkel løsning med gjennomsnittlig funksjonalitet eller en kompleks løsning med avansert forretningsstøtte?

Den enkle eller store ERP-løsningen?

Microsoft og SAP er i ferd med å utvide funksjonaliteten i sine ERP-løsninger betraktelig.
Standardfunksjonaliteten i Dynamics 365 Business Central og Dynamics 365 Finance & Operations er for eksempel svært omfattende og dekker et bredt spekter av bransjer. Det betyr at en del tilpasninger kan elimineres, og at en rekke spesialiserte løsninger fra ISV-er kan sløyfes.

Det høres ut som et godt tilbud og en god verdi for kunden. Men er det slik i praksis?
For å hjelpe deg med å vurdere hva som vil gi deg de største kommersielle fordelene, får du her en oversikt og anbefalinger fra Lennart Garbarsch, som har vært involvert i mer enn 350 ERP-prosjekter de siste 10 årene.

Best-of-Suite

Fordeler

 1. Alle komponenter og all funksjonalitet ligger i ERP-systemet, og du kan bruke “standard” ved å tilpasse virksomheten.
 2. Ingen flere systemer å kjøpe
 3. Du har bare én eller noen få leverandører å holde styr på.
 4. Systemlandskapet for oppgraderinger er enkelt

Ulemper

 1. Du får ikke en 100 % løsning, ettersom ERP-produsenten og ERP-huset ikke kan være eksperter på alt. ERP-systemet kan ha 80 % av den relevante funksjonaliteten og er vanligvis tilpasset virksomhetens størrelse, men ikke spesifikke forhold som språk, internasjonale standarder, bransje-, kunde- og myndighetskrav i bransjen og de geografiske områdene der dere opererer.
 2. Mindre fleksibilitet og færre muligheter for unike løsninger.
 3. Vanligvis høyere vedlikeholdskostnader på lang sikt, f.eks. for dokumenthåndtering og elektronisk dokumentutveksling.

Best-of-Breed

Fordeler

 1. Normalt højere vedligeholdelsesomkostninger på lang sigt, f.eks. til dokumenthåndtering og elektronisk dokumentudveksling. Derfor samler du bransjeeksperter som har både kunnskap og erfaring innen sitt eget markedssegment, og får de beste løsningene utviklet for spesifikke formål.
 2. Du får omfattende kunnskap og erfaring fra lignende kunder/bransjer inn i ERP-løsningen.
 3. Unngå tilpasninger og “spagettiprogrammering” i ERP-systemet.
 4. Mindre vedlikehold på lang sikt
 5. Mindre avhengighet av enkeltpersoner

Ulemper

 1. Det kreves ofte mer konfigurering og integrering under implementeringen – og dette stiller krav til din egen prosjektledelse og kunnskap.

Det riktige ERP-valget

Lille virksomhed med simpel infrastruktur eller forretningsmodel
Best of Suite er typisk egnet for mindre organisasjoner med statiske dokumenter med få variasjoner. Selv om ERP-leverandøren sier at all funksjonalitet finnes i ERP-systemet, og kunden mener at de er “veldig nær” standarden, kreves det vanligvis mye koding likevel – spesielt ved globale utrullinger.

Større, mere kompleks eller global virksomhed
Best of Breed er typisk egnet for selskaper med flere enheter, kontoer, land og behov for tilpasning til ulike mottakere. For eksempel globale utrullinger i organisasjoner med produksjon, forsyningskjede, utgiftsstyring, detaljhandel og B2B-distribusjon. Best of Breed velges ofte av større selskaper som innser at én størrelse ikke passer alle, og som ønsker å få mest mulig ut av teknologien.

6 tips til Dynamics FO- og BC-løsninger

For å hjelpe deg med å ta det riktige valget, får du her 6 tips til store Dynamics FO- og Dynamics BC-løsninger.

 1. Bestem deg for om det skal være Best of Breed eller Best of Suite, og vær konsekvent med dette gjennom hele prosjektet – enten det gjelder arbeidsflyt, dokumenthåndtering, økonomi eller utleggshåndtering. Bare ved å være konsekvent sparer du vanligvis rundt 8 % av kostnadene dine.
 2. Etterspørre beste praksis og utfordre leverandøren på referanser/cases.
 3. Unngå for mange tilpasninger av ERP-systemet
 4. Innlemme den beste (velprøvde) kunnskapen fra leverandøren i prosjektet.
 5. Involver dine egne erfarne kolleger på de ulike områdene.
 6. Forvent å delta i prosjektledelse og sette av tid til testing – også i fremtiden (spesielt med CLOUD-baserte løsninger som oppdateres jevnlig).

Om forfatteren
Lennart Garbarsch har arbeidet med dokumenthåndtering for ERP-systemer i mer enn 10 år og har kunnskap fra over 350 ERP-implementeringer. Han er også partner i Tabellae – verdens største konsulentfirma innen Output Management med mer enn 600 løsninger for ERP-implementeringer.

Kilder:

 • https://www.listedtech.com/blog/best-of-breed-versus-best-of-suite
 • https://www.gartner.com/en/marketing/insights/daily-insights/marketers-who-take-a-best-of-breed-approach-use-more-technology-
 • https://www.gartner.com/en/marketing/insights/daily-insights/marketers-who-take-a-best-of-breed-approach-use-more-technology-

Tilbake til artikler