Subscribe to our newsletter!

Kundcase
Koskisen

”En kostnadseffektiv och flexibel paketlösning”

Koskisen fick en output management-lösning som kan integreras mellan IT-system och förbättrar samarbetet mellan olika delar av företaget. Därmed har man lagt till stora besparingar inför ytterligare automatisering.

Om Koskisen

Finske Koskisen Oy Gruppen köper in trä, tillverkar och säljer trävaror och har ett brett spektrum av verksamhetsområden relaterade till trä: tillverkning av korsfiner, såddträ, spånskivor och träprodukter, men också husbyggande och biobränsle. Företaget har 1087 anställda fördelade på 6 affärsområden och använder flera ERP-system. Lasernet Output Management är för närvarande integrerat med Digia Enterprise och AX.

Söks på: Flexibilitet och integration

Träfällning, sågverk, träproduktion, husbyggande, biobränsle m.fl. Koskisens många affärsområden arbetar mycket olika och hanteras idag av 4 olika ERP-system. IT:s mål är att automatisera och effektivisera processer så att medarbetarna kan fokusera på att leverera kvalitetsprodukter och hög service. Förutsättningen för arbetet är att affärsområdena kan samarbeta tvärs. Därför sökte företaget efter ett system som kunde integreras med bl.a. ERP- och CRM-system i de andra affärsområdena som genererar dokument.

Sökningar: Best of breed

”Vi letade inte efter ett system som kunde allt, utan ett där dokumenthantering är kärnfunktionen. Det skulle också stödja olika dataformat och vara lätt att använda”, berättar Teemu Similä, ICT-System Manager. Tidigare var output management inbyggt i ERP-systemet, men det gjorde att områdets olika dokument inte kunde ”prata ihop”.

”Det handlar i hög grad om förtroende. Tabellae vet vad de gör, är lätta att samarbeta med, intresserade av vår verksamhet och alltid redo att hjälpa till”

Teemu Similä, ICT-System Manager, Koskisen Oy

Resultater

  • Kostnadseffektiv lösning
  • Förbättrat samarbete mellan affärsområden tack vare ökad integration mellan IT-system
  • Effektiv outputhantering i en föränderlig IT-miljö
  • Driftsäkert och lätt att använda
  • Förtroendefullt samarbete

En kostnadseffektiv ”paketlösning”

”Vår projektledare rekommenderade oss på det kraftigaste Lasernet, eftersom han hade arbetat med det tidigare, och det har vi inte ångrat – vi har fått mycket mer än bara dokumenthantering. Dialogen med Tabellae var blixtsnabb på rätt spår. De vet verkligen vad de gör, är lätta att samarbeta med, är uppriktigt intresserade av vår verksamhet och alltid redo att hjälpa till om vi har utmaningar. Vi har fått en kostnadseffektiv ”paketlösning” med respektive Lasernet-programvara och konsulttjänster i rätt dos.”

”Vi har fått marknadens bästa lösning utan att betala mer”

Idag har försäljningsstödsfunktionerna blivit effektivare och manuell arkivering är snart förflutet. ”Om vi i stället hade kodat allt i ERP-systemet hade vi blivit avhängiga av leverantören. Nu kan vi göra ändringar snabbare och mycket billigare, så vi upplever faktiskt att ha fått marknadens bästa lösning utan att betala mer. Med IT handlar det i hög grad om förtroende. I Tabellae har vi en samarbetspartner med affärsförståelse som vi har stort förtroende för.”

Ännu större besparingar i sikte

Framöver kommer vi att automatisera våra processer ännu mer. Bland annat kommer vi att ha inkommande kundorder via Lasernet, så Sälj slipper ange order i ERP-systemet manuellt. Därför har vi funderat på att inkludera Tabellae ännu mer framöver. Lösningen har stor potential att ge oss stora automatiseringsbesparingar. Det har vi tänkt utnyttja och här är det viktigt att vi använder de bästa experterna.”