Subscribe to our newsletter!

Headline

Anvendelsesområder
Output Management

Udskrifter og rapporter ud af ERP-systemet.

Input Management

Håndtering af indgående ordrer og fakturaer.

EDI

Electronic Data Interchange

E-invoicing

Lev op til internationale lovkrav om elektronisk fakturering

Cybersikkerhed

Kryptering, digital signatur, to-faktor autentificering, regler, interne godkendelser af fakturaer, immutable storage m.m.

Lukket tilbud
Arkivering
Sporbarhed

Batchnumre og Catch weight

Produktionsorienterede formularer
Produktlabelrappport
Enkelt dokument til pakkelister
Printerfunktion
Automatisk betalingsoversigt til eksterne
Priskatalog (PRICAT)
B24-portalsupport
Databerigede vedhæftninger
Salgsdata i ERP-systemet
Statistik- og statusrapporter
Dynamiske labels

Warehouse Mobile App

Digital postkasse/E-boks
Opdaterede webdata (synchronisering)
Digital signatur på faktura
E-mail-skabeloner
Kinesiske tegn og fakturering via Golden Tax System
Mersalg og branding på dokumenter (TransPromo)
Billeder af personer og produkter

Billedhåndtering

Håndtering af e-mails

Mailhåndtering

Forbrugs- og prisspecifikationer

Aggregerede fakturaer

Automatiseret oprettelse af tolddokumenter

PDF-værktøjssæt til toldetiketter

Lagerstyring
Variantstyring
Medlemskommunikation

(One2One)

SMS-beskeder
Systemintegration / Meta Client
Salgsdokumenter

CE Connectorrnrnu003ca href=u0022https://tabellae.com/da/anvendelsesomraader/u0022u003elinku003c/au003e

Dataudveksling

Web service-modul

Excel-modul og speciel knap